Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-04-2014

Logo

 

Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013
Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 (769 KB)  
Logo Narodowej Strategii Spójności w szarościach (4,73 MB)  
Logo Narodowej Strategii Spójności czarno-białe - pozytyw (4,48 MB) 
Logo Narodowej Strategii Spójności czarno-białe - negatyw (4,47 MB) 
Księga znaku Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 (7,14 MB) 

 

 

Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 (wersje angielskie)
Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 (883 KB) 
Logo Narodowej Strategii Spójności w szarościach (858 KB) 
Logo Narodowej Strategii Spójności czarno-białe - pozytyw (831 KB)  
Logo Narodowej Strategii Spójności czarno-białe - negatyw (830 KB)

 

 

Logo Programu Rozwój Polski Wschodniej
Znak PO RPW - formy i warianty kolorystyczne (30 MB)
Karta PO RPW (986 KB)
Zestawienia znaku PO RPW (729 KB)  
Okładka i wnętrze publikacji (1,26 MB)  
Znak PO RPW w wersji podstawowej (56,6 KB)  

 

 

Logo Programu Rozwój Polski Wschodniej (wersja angielska)
Program Rozwój Polski Wschodniej (3,47 MB)

 

 

Logo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Logo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

 

 

Emblemat Unii Europejskiej

Emblemat UE z opisem z lewej strony (1,25 MB)

Emblemat UE z opisem z prawej strony (1,15 MB) 

Emblemat UE z opisem pod flagą (1,08 MB)

Emblemat UE bez opisu (143 KB) 

Emblemat UE w wersji angielskiej (396 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska