Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Instytucja Zarządzająca Programem:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Programów Ponadregionalnych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
e-mail:
porpw@mr.gov.pl
tel.: (+48 22) 273 82 00 lub (+48 22) 273 82 01
fax: (+48 22) 273 89 14


Na pytania dotyczące Programu Rozwój Polski Wschodniej odpowiada:

Informatorium PARP
pon. – pt. 10.00 – 16.00
tel.: 0 801 33 22 02*
      22 432 89 91
      22 432 89 92
      22 432 89 93

* koszt połączenia jak za połączenie lokalne

 oraz infolinia obsługiwana przez konsultantów Regionalnych Instytucji Finansujących
w poszczególnych województwach:
0 801 406 416**

** koszt połączenia wynosi 40 gr + VAT za minutę

 

Szczegółowe pytania dotyczące Programu Rozwój Polski Wschodniej proszę przesyłać na adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucji Pośredniczącej
w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej:

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
e-mail: porpw@parp.gov.pl

Na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl znajdują się kontakty do osób zajmujących się poszczególnymi działaniami w ramach PO RPW.

 

 


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska