Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 Sprawdź koniecznie:

Uczelnie w Polsce Wschodniej

RSS

Wyszukiwarka projektów

Tutaj znajdziesz informacje o projektach realizowanych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.
Dane dotyczące wartości projektów pochodzą z umów o dofinansowanie (na podstawie KSI SIMIK) oraz z listy projektów indywidualnych PO RPW i są aktualizowane co trzy miesiące.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

Targi Kielce nocą

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego

Przedmiotem projektu jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego.

więcej
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Więcej informacji na
www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/rowery

więcej
Krasnobród na Roztoczu

Współpraca gminy Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych

Przedmiotem projektu jest utworzenie Strategii Rozwoju Gminy Krasnobród, Gminy Rymanów i Solec-Zdrój w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych.

więcej
Wspólne działania promocyjne miast Tomaszów Lubelski i Horyniec-Zdrój szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy Roztocza Środkoweg

Wspólne działania promocyjne miast Tomaszów Lubelski i Horyniec-Zdrój szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy Roztocza Środkowego i Wschodniego

Przedmiot projektu to szeroko pojęta promocja regionu Tomaszowa Lubelskiego (województwo lubelskie) i Horyńca-Zdroju (województwo podkarpackie) przy wzajemnej współpracy. Celem dotarcia do jak największej grupy odbiorców założono  promocję na różnych płaszczyznach, tj. Internet, publikacja, efektywne oznakowanie obiektów turystycznych i kulturowych. Atrakcje i usługi na terenie objętym projektem zostały zabrane i opublikowane jako spójna całość. Wśród społeczności polskiej i zagranicznej rozpowszechniono wiedzę dotycząca płaszczyzn, które są największymi atutami (położenie geograficzne).

więcej
Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej to inicjatywa, która powstała na Podlasiu, w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. Misją nowopowstałego podmiotu jest wspieranie branży turystycznej i rekreacyjno-sportowej poprzez stworzenie stałych ram dla szeroko rozumianej współpracy, obejmującej transfer wiedzy, wymianę doświadczeń oraz budowanie i rozwijanie wspólnej oferty.

więcej

Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na przykładzie Elbląga i Suwałk

Przedmiotem projektu jest budowanie partnerstwa pomiędzy miastami Elbląg i Suwałki. Miasta zawiązują współpracę, by stać bardziej konkurencyjne na rynku gospodarczym w Polsce. Pomimo pewnej degradacji ich pozycji, posiadają nadal  duże zasoby społeczno- gospodarcze oraz uwarunkowania wynikające m.in. z korzystnego położenia (np. atrakcyjne położenie przyrodnicze i geograficzne), które pozwalają na wypracowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia w celu zwiększenia potencjału rozwojowego tych regionów.

więcej
Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza

Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza

Jest to wspólny projekt współpracy i promocji gmin Narol i Zwierzyniec, mający na celu rozwój turystyki, nowe inicjatywy kulturalne oraz promocję obszaru Roztocza.

więcej
Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”

Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”

Przedmiotem projektu było utworzenie innowacyjnego klastra uzdrowiskowo-turystycznego Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”, działającego w Polsce Wschodniej oraz prowadzącego działalność transgraniczną.

więcej
Arena OSTRÓDA Centrum Targowo-Konferencyjne Warmii i Mazur

Arena OSTRÓDA Centrum Targowo-Konferencyjne Warmii i Mazur

Przedmiotem projektu była rozbudowa i modernizacja funkcjonującej w Ostródzie infrastruktury targowej. Projekt obejmował rozbiórkę jednej z dwóch istniejących hal targowych i wybudowanie na jej miejscu obiektu o większej powierzchni i nowoczesnych rozwiązaniach technicznych. Druga z hal została poddana modernizacji.

więcej

Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki

Projekt związany jest z przeprowadzeniem multimedialnej kampanii promującej  Polskę Wschodnią jako miejsce aktywnego wypoczynku. Kampania ma zakres ogólnopolski i lokalny, dotyczy też dwóch największych miast Ukrainy (Kijów i Lwów). Będzie wdrażana w sześciu etapach, a jej grupami docelowymi są poszukiwacze inności, turyści aktywni i turyści rodzinni.

więcej

Realizacja II etapu budowy Regionalnego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Lublinie

Projekt polegał na budowie hali wystawienniczej z zapleczem konferencyjnym oraz przebudowie istniejącego obiektu. Dzięki dofinansowaniu powstała nowa powierzchnia wystawiennicza (8 tys. m2), a także 2 sale konferencyjne, mieszczące po 150 os.

więcej
Lubelskie Centrum Konferencyjne

Lubelskie Centrum Konferencyjne

Lubelskie Centrum Konferencyjne, zlokalizowane przy Al. Racławickich – głównej ulicy centrum miasta, przyczyni się do wzrostu ekonomicznej aktywności regionu oraz jego atrakcyjności dla inwestorów, turystów biznesowych oraz mieszkańców regionu.

więcej

Platforma Współpracy EGO SA

Celem projektu jest stworzenie stałej i trwałej struktury współpracy w Polsce Północno-Wschodniej - Platformy Współpracy EGO SA obejmującej swym zasięgiem: Miasto Ełk, Gminę Gołdap, Gminę Olecko oraz Miasto Suwałki oraz Augustów.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska