Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 Sprawdź koniecznie:

Uczelnie w Polsce Wschodniej

RSS

Wyszukiwarka projektów

Tutaj znajdziesz informacje o projektach realizowanych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.
Dane dotyczące wartości projektów pochodzą z umów o dofinansowanie (na podstawie KSI SIMIK) oraz z listy projektów indywidualnych PO RPW i są aktualizowane co trzy miesiące.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

Most w Rzeszowie

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania

Celem inwestycji była poprawa funkcjonalności transportu miejskiego w stolicy Podkarpacia. W ramach projektu powstał m.in. 480-metrowy most na rzece Wisłok oraz strefa płatnego parkowania. Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności całej aglomeracji rzeszowskiej.  

więcej
Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym

Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym

Realizacja projektu wynika z potrzeby modernizacji i przebudowy systemu komunikacyjnego i transportowego gminy miejskiej Kielce. Przedsięwzięcie zostało podjęte również ze względu na zbyt małą pojemność aktualnego taboru komunikacji miejskiej, który jest oparty wyłącznie na komunikacji autobusowej.

więcej
Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II

W ramach realizacji projektu zmodernizowano ul. Produkcyjną na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Gen. Maczka, przebudowano ulice: Antoniuk Fabryczny, Antoniukowską i Knyszyńską. Dokończono budowę obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza. Zakupiono 48 ekologicznych autobusów oraz uruchomiono  System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz przygotowano infrastrukturę do wprowadzenia Białostockiej Karty Miejskiej.

więcej
Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III

Głównym celem projektu było zwiększenie mobilności mieszkańców białostockiego obszaru metropolitalnego oraz poprawa funkcjonalności i efektywności ekonomicznej transportu miejskiego. Objął on zakup 70 autobusów, modernizację układu komunikacyjnego miasta oraz budowę systemu zarządzania ruchem.

więcej

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie

Realizacja zakłada kompleksową przebudowę systemu komunikacji miejskiej w Lublinie. Wiąże się to m.in. z budową 34 km nowych tras trakcji trolejbusowej i zajezdni przy ul. Grygowej, przebudową ulic i skrzyżowań oraz kupnem 70 trolejbusów i 100 autobusów.

więcej
Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie

Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie

Celem jest zwiększenie przewozów transportu publicznego dla zapewnienia rozwoju miasta i obszarów przyległych. Ponadto planuje się wprowadzenie nowego środka transportu (tramwaj) w celu zmniejszenia czasu podróży, ograniczenia emisji hałasu i zanieczyszczeń komunikacyjnych, a także instalację systemu obszarowego sterowania ruchem dla środków transportu publicznego, systemu informacji pasażerskiej oraz systemu biletu elektronicznego.

więcej
Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic

Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic

Celem projektu, jest kompleksowe rozwiązanie problemów funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie miasta Rzeszowa oraz w jego okolicy poprzez zwiększenie jej efektywności ekonomicznej i funkcjonalności. Planowane jest dokonanie integracji różnych form transportu oraz zwiększenie udziału w komunikacji publicznej pojazdów spełniających najwyższe normy ekologiczne.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska