Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 Sprawdź koniecznie:

Uczelnie w Polsce Wschodniej

RSS

Wyszukiwarka projektów

Tutaj znajdziesz informacje o projektach realizowanych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.
Dane dotyczące wartości projektów pochodzą z umów o dofinansowanie (na podstawie KSI SIMIK) oraz z listy projektów indywidualnych PO RPW i są aktualizowane co trzy miesiące.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12...2idź do:  
Targi Kielce nocą

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego

Przedmiotem projektu jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego.

więcej
Katalog z projektami bielizny

Rozwój kooperacji firm z branży bieliźniarskiej z regionów Polski Wschodniej

Przedmiotem projektu było zbudowanie stałej formy kooperacji innowacyjnych firm branży bieliźniarskiej z regionów Polski Wschodniej poprzez wspólne działania.

więcej
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Więcej informacji na
www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/rowery

więcej
Budowanie stałej współpracy pomiędzy gminami: Zaleszany, Pysznica, Komarów-Osada, Łabunie, Skierbieszów oraz promocja obszaru...

Budowa stałej współpracy pomiędzy gminami: Zaleszany, Pysznica, Komarów-Osada, Łabunie, Skierbieszów oraz promocja obszaru Polski Wschodniej

Przedmiot projektu to zawiązanie trwałej współpracy między Gminami: Zaleszany, Pysznica, Komarów-Osada, Łabunie, Skierbieszów. Będzie ona służyła do promocji potencjału społeczno-gospodarczego, oraz będzie wykorzystywała główne szanse rozwojowe Polski Wschodniej.

więcej
Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej

Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej

Projekt to zintegrowanie 5 gmin Polski Wschodniej – Ełku, Hrubieszowa, Sanoku, Suwałk i Zamościa w celu wypracowania wspólnej strategii rozwoju oraz promocji gmin wiejskich Polski Wschodniej w obszarach: gospodarczym, turystycznym oraz kulturowym.

więcej
Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej

Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej

Projekt to szereg działań prowadzących do zbudowania stałej współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej. Zostanie zawarte  partnerstwo wśród sześciu samorządów województwa Podlaskiego i Lubelskiego.

więcej
Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych

Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych

Przedmiotem projektu jest współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia brakujących, ważnych dla miast dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania. Projekt obejmuje również coroczną organizację dwóch kongresów w zakresie planowania i projektowania przestrzeni miejskiej, oraz o tematyce współpracy transgranicznej.

więcej
Stała platforma współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży stolarki otworowej i branż pokrewnych

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej

Stała platforma współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży stolarki otworowej i branż pokrewnych czyli producentów, m.in. okien, drzwi, rolet, bram, i branż pokrewnych w Polsce Wschodniej - przyczyni się do rozwoju klastra. Dodatkowo opracowuje działania strategii marketingowej o zasięgu krajowym w celu promocji marki „Mazurskie Okna”.

więcej

Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt - dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw

Przedmiot projektu to wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt. Projekt jest ofertą inwestycyjną, przeznaczoną dla rozwoju przemysłu, działalności i usług związanych z nowoczesnymi technologiami, oraz innymi działalnościami w powiązaniu z rozwiniętą współpracą z wyższymi uczelniami i instytutami naukowo-badawczymi.

więcej

Strefa Inwestycyjna Innowacyjnych Technologii "Szczepańcowa - Lotnisko"

Strefa obejmuje ok. 20 ha położonych w miejscowości Szczepańcowa. Obszar przylega do granicy gminy miejskiej Krosno i do terenów lotniska.  Strefa ta jest przygotowana do pobudzenia działalności: handlowej, usługowej, produkcyjnej
i magazynowej.

więcej

Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odlewniczej w Polsce Wschodniej poprzez rozwój Wschodniego Klastra Odlewniczego „KOM-CAST”.

więcej
Wspólne działania promocyjne miast Tomaszów Lubelski i Horyniec-Zdrój szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy Roztocza Środkoweg

Wspólne działania promocyjne miast Tomaszów Lubelski i Horyniec-Zdrój szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy Roztocza Środkowego i Wschodniego

Przedmiot projektu to szeroko pojęta promocja regionu Tomaszowa Lubelskiego (województwo lubelskie) i Horyńca-Zdroju (województwo podkarpackie) przy wzajemnej współpracy. Celem dotarcia do jak największej grupy odbiorców założono  promocję na różnych płaszczyznach, tj. Internet, publikacja, efektywne oznakowanie obiektów turystycznych i kulturowych. Atrakcje i usługi na terenie objętym projektem zostały zabrane i opublikowane jako spójna całość. Wśród społeczności polskiej i zagranicznej rozpowszechniono wiedzę dotycząca płaszczyzn, które są największymi atutami (położenie geograficzne).

więcej

Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na przykładzie Elbląga i Suwałk

Przedmiotem projektu jest budowanie partnerstwa pomiędzy miastami Elbląg i Suwałki. Miasta zawiązują współpracę, by stać bardziej konkurencyjne na rynku gospodarczym w Polsce. Pomimo pewnej degradacji ich pozycji, posiadają nadal  duże zasoby społeczno- gospodarcze oraz uwarunkowania wynikające m.in. z korzystnego położenia (np. atrakcyjne położenie przyrodnicze i geograficzne), które pozwalają na wypracowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia w celu zwiększenia potencjału rozwojowego tych regionów.

więcej
Razem dla Polski Wschodniej

Razem dla Polski Wschodniej

Projekt  dotyczy tworzenia wspólnej polityki rozwoju dla 5 województw położonych na wschodzie kraju poprzez integrację gospodarki z sektorem publicznym, sektorem non-profit i środowiskami naukowymi. Ważnym elementem będzie także budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców miejscowości, w których będą realizowane poszczególne zadania projektu.

więcej

RAZEM CIEPLEJ - Rozwój Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego

Przedmiotem Projektu są działania mające na celu rozwój powiązania kooperacyjnego pomiędzy podmiotami działającymi w branży usług ciepłowniczych - Warmińsko-Mazurskiego Klastra RAZEM CIEPLEJ.

więcej
strona:12...2idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska