Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 Sprawdź koniecznie:

Uczelnie w Polsce Wschodniej

RSS

Wyszukiwarka projektów

Tutaj znajdziesz informacje o projektach realizowanych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.
Dane dotyczące wartości projektów pochodzą z umów o dofinansowanie (na podstawie KSI SIMIK) oraz z listy projektów indywidualnych PO RPW i są aktualizowane co trzy miesiące.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12345...5idź do:  
Budowa i uruchamianie nowych obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach

Budowa i uruchamianie nowych obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach

W wyniku realizacji projektu wybudowane zostały nowe obiekty Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach: Inkubator technologiczny, zespół czterech laboratoriów naukowo-badawczych, Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji oraz hala procesów logistyczno-technologicznych.

więcej
Targi Kielce nocą

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego

Przedmiotem projektu jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego.

więcej
Centrum Badawcze Nawozów

Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów

Dzięki realizacji projektu w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach powstało Centrum Nawozów Sztucznych, służące prowadzeniu badań nad nawozami mineralnymi. Inwestycja umożliwia także rozwijanie współpracy z innymi jednostkami naukowymi zarówno w kraju, jak i za granicą.

więcej
Zespół Inkubatorów IT

Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego

Projekt polegał na rozbudowie Kieleckiego Parku Technologicznego, który powstał w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Dzięki nowej inwestycji powstała dodatkowa i nowoczesna infrastruktura, przygotowana z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą prowadzić działalność w stolicy województwa świętokrzyskiego.

więcej

Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Przedmiotem projektu jest rozwój i rozbudowa oferty istniejącego  Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego oraz doposażenie Parku w aparaturę naukową służącą do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wdrożenie wyników tej działalności w przemyśle. 

więcej
Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej

Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej

Projekt to szereg działań prowadzących do zbudowania stałej współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej. Zostanie zawarte  partnerstwo wśród sześciu samorządów województwa Podlaskiego i Lubelskiego.

więcej
Stała platforma współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży stolarki otworowej i branż pokrewnych

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej

Stała platforma współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży stolarki otworowej i branż pokrewnych czyli producentów, m.in. okien, drzwi, rolet, bram, i branż pokrewnych w Polsce Wschodniej - przyczyni się do rozwoju klastra. Dodatkowo opracowuje działania strategii marketingowej o zasięgu krajowym w celu promocji marki „Mazurskie Okna”.

więcej

Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt - dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw

Przedmiot projektu to wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt. Projekt jest ofertą inwestycyjną, przeznaczoną dla rozwoju przemysłu, działalności i usług związanych z nowoczesnymi technologiami, oraz innymi działalnościami w powiązaniu z rozwiniętą współpracą z wyższymi uczelniami i instytutami naukowo-badawczymi.

więcej

Strefa Inwestycyjna Innowacyjnych Technologii "Szczepańcowa - Lotnisko"

Strefa obejmuje ok. 20 ha położonych w miejscowości Szczepańcowa. Obszar przylega do granicy gminy miejskiej Krosno i do terenów lotniska.  Strefa ta jest przygotowana do pobudzenia działalności: handlowej, usługowej, produkcyjnej
i magazynowej.

więcej

Przygotowanie infrastruktury terenów inwestycyjnych szansą dla rozwoju Łańcuta

Projekt polega na przygotowaniu terenów o powierzchni ok. 8,4 ha pod planowaną Strefę Ekonomiczną. Tereny zlokalizowane są w Łańcucie, miejscu atrakcyjnym ze względu na: położenie przy trasie tranzytowej z zachodu na wschód, sąsiedztwo Rzeszowa i portu lotniczego w Jasionce.

więcej

Centrum Badań nad Innowacjami w zakresie zdrowia, technologii informatycznych oraz źródeł energii odnawialnej - infrastruktura badawcza przy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Przedmiotem projektu jest budowa nowego obiektu Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II, który będzie mieścił laboratoria i pracownie Instytutu Zdrowia, Instytutu Informatyki oraz Instytutu Budownictwa oraz zakup wyposażenia naukowego.

więcej

Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na przykładzie Elbląga i Suwałk

Przedmiotem projektu jest budowanie partnerstwa pomiędzy miastami Elbląg i Suwałki. Miasta zawiązują współpracę, by stać bardziej konkurencyjne na rynku gospodarczym w Polsce. Pomimo pewnej degradacji ich pozycji, posiadają nadal  duże zasoby społeczno- gospodarcze oraz uwarunkowania wynikające m.in. z korzystnego położenia (np. atrakcyjne położenie przyrodnicze i geograficzne), które pozwalają na wypracowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia w celu zwiększenia potencjału rozwojowego tych regionów.

więcej
Laboratorium Budownictwa CSI PWSZ w Chełmie

Laboratorium Budownictwa Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Laboratorium Budownictwa obejmuje budowę nowoczesnego kompleksu naukowo-dydaktycznego Centrum Studiów Inżynierskich (CSI). Do głównych zadań CSI należy prowadzenie badań przemysłowych, wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinach technicznych: budownictwa, materiałów budowlanych, materiałów i nawierzchni drogowych, geodezji, geologii.

więcej

Utworzenie bazy aparaturowej na rzecz Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Projekt polega na zakupie 81 sztuk sprzętu specjalistycznego dla Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego i Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Są wśród nich system do szybkiego sekwencjonowania DNA, system do analizy chromosomów, spektrometr czy wirówka próżniowa.

więcej

RAZEM CIEPLEJ - Rozwój Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego

Przedmiotem Projektu są działania mające na celu rozwój powiązania kooperacyjnego pomiędzy podmiotami działającymi w branży usług ciepłowniczych - Warmińsko-Mazurskiego Klastra RAZEM CIEPLEJ.

więcej
strona:12345...5idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska