Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 Sprawdź koniecznie:

Uczelnie w Polsce Wschodniej

RSS

Wyszukiwarka projektów

Tutaj znajdziesz informacje o projektach realizowanych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.
Dane dotyczące wartości projektów pochodzą z umów o dofinansowanie (na podstawie KSI SIMIK) oraz z listy projektów indywidualnych PO RPW i są aktualizowane co trzy miesiące.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12...2idź do:  
Budowa obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska

Budowa obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska

Projekt Gminy Miasta Biłgoraj zakłada budowę obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska. Dodatkowo, w ramach inwestycji powstanie most na rzece Czarna Łada oraz przebudowany zostanie most na rzece Biała Łada.

więcej
Grafika przedstawia krętą drogę

Budowa drogi obwodowej Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885

Powstała w ramach projektu droga będzie stanowiła przedłużenie wschodniej drogi obwodowej Przemyśla, która została oddana do użytku w listopadzie 2012 r. Obydwie inwestycje zostały objęte wsparciem Programu Rozwój Polski Wschodniej.

więcej
Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy

Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 - etap I

Projekt zlokalizowany jest w województwie podkarpackim. Obejmuje odcinek od drogi powiatowej nr 1141R Mielec - Szydłowiec (ul. Wojska Polskiego) do ul. Wolności (droga wojewódzka nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk) o długości: 4,5 km. Inwestycja jest ważnym elementem poprawy dostępności komunikacyjnej regionu. Wartość projektu to ponad 143,5 mln zł w 70 proc. dofinansowany jest  z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

więcej
Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 835 i 858 w Biłgoraju

Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 835 i 858 w Biłgoraju

Projekt polega na rozbudowie i przebudowie ulic Zamojskiej, T. Kościuszki oraz Tarnogrodzkiej. Projekt przewiduje modernizację ścieżki rowerowej na długości 1,63 km, budowę kanału deszczowego o długości 5,043 km, budowę kanalizacji teletechnicznej o długości 13,209 km, przebudowę oświetlenia ulicznego na energooszczędne na całej długości przebudowywanych dróg, nasadzenie zieleni i utworzenie trawników. W ramach niniejszej inwestycji zostaną również  przebudowane istniejące chodniki oraz ciągi pieszo-jezdne. Wybudowane też zostaną nowe odcinki chodników.

więcej
Budowa obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa

Budowa obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa

Inwestycja jest zlokalizowana w południowej części województwa lubelskiego. Przebiega przez gminę Dzwola i gminę Frampol. Obwodnica włącza się w drogę krajową nr 74. Po wybudowaniu będzie drogą krajową o klasie technicznej GP (droga główna ruchu przyśpieszonego). Obwodnica przyczyni się do usprawnienia ruchu tranzytowego.

więcej
Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78

Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78

Inwestycja polega na budowie dwujezdniowej drogi klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego) o długości 7,9 km.

więcej
Most w Połańcu

Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875

Inwestycja polega na budowie mostu wraz z układem komunikacyjnym dojazdów do mostu po stronie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego, odcinka drogi wojewódzkiej nr 764 od projektowanej drogi 765 w mieście Staszów do miasta Połaniec, oraz budowie mostu na Wiśle.

więcej
Budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi krajowej nr 61

Budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S-61

Przedmiotem projektu jest realizacja 8 km obwodnicy miejscowości Szczuczyn położonej w ciągu drogi krajowej nr 61 na odcinku Łomża – Augustów w województwie podlaskim.

więcej
Rodzaj projektu: drogi
Województwo: Rozwój Polski Wschodniej - Podlaskie
Wiadukt

Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśl łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28

Projekt zlokalizowany został w województwie podkarpackim, w granicach administracyjnych miasta Przemyśl. Przemyśl to miasto położone na ważnym szlaku komunikacyjnym w relacji zachód–wschód, w odległości 12 km od granicy z Ukrainą, będącej zewnętrzną granicą Unii Europejskiej oraz w pobliżu atrakcyjnych terenów turystyczno-wypoczynkowych.

więcej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik-Osiek (odcinek Chmielnik-Staszów)

Przedsięwzięcie polega na budowie obwodnicy miejscowości Kurozwęki oraz modernizacji drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Chmielnik-Staszów, wraz z budową chodników przyjezdniowych, ścieżek rowerowych i miejsca parkingowego i remoncie istniejących przepustów, rowów i obiektów mostowych.

więcej
Budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61

Budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61

Przedmiotem projektu jest realizacja obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny długości około 11 km położonej w ciągu drogi krajowej nr 61 na odcinku Łomża–Augustów w województwie podlaskim.

więcej
Rodzaj projektu: drogi
Województwo: Rozwój Polski Wschodniej - Podlaskie
Budowa Obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42

Budowa Obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42

Przedmiotem projektu jest budowa ok. 12 km obwodnicy miasta Wąchock i miejscowości Parszów w ciągu drogi krajowej nr 42. Planowana inwestycja rozpoczyna się za granicami administracyjnymi Skarżyska Kamiennej i w całości przebiega przez teren miasta i gminy Wąchock.

więcej
Rodzaj projektu: drogi
Województwo: Rozwój Polski Wschodniej - Świętokrzyskie
Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728

Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728

Przedsięwzięcie polega na poszerzeniu istniejącej nawierzchni drogi 728 do szerokości 7 m na odcinku 11 902 mb, wzmocnieniu do nośności 115 kN, wykonaniu chodników, przebudowie skrzyżowań z drogami bocznymi, remoncie przepustów, budowie odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego, budowie zatok autobusowych, przebudowie kolizji z istniejącą infrastrukturą, budowie oświetlenia w obrębie skrzyżowań, przejść dla pieszych, przystanków i parkingów.

więcej
Budowa obwodnicy m. Hrubieszów w ciągu drogi krajowej nr 74

Budowa obwodnicy m. Hrubieszów w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa

Projekt dotyczy budowy obwodnicy miasta Hrubieszów w ciągu drogi krajowej nr 74 klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Projektowana obwodnica Hrubieszowa jest fragmentem ciągu drogowego stanowiącego dogodne połączenie pomiędzy poszczególnymi miejscowościami makroregionu lubelskiego na kierunku zachód (centralna Polska) – wschód (przewidywana rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Zosinie).

więcej
Budowa mostu na Wiśle w mieście Kamień wraz z budową dróg dojazdowych

Budowa mostu na Wiśle w mieście Kamień wraz z budową dróg dojazdowych

Projekt realizowany jest na granicy dwóch województw: województwa lubelskiego (powiat Opole Lubelskie, gmina Łaziska, miejscowość Kamień) oraz województwa mazowieckiego (powiat Lipsko, gmina Solec nad Wisłą, miejscowość Solec nad Wisłą).

więcej
Rodzaj projektu: drogi
Województwo: Rozwój Polski Wschodniej - Lubelskie
strona:12...2idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska