Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 Sprawdź koniecznie:

Uczelnie w Polsce Wschodniej

RSS

Wyszukiwarka projektów

Tutaj znajdziesz informacje o projektach realizowanych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.
Dane dotyczące wartości projektów pochodzą z umów o dofinansowanie (na podstawie KSI SIMIK) oraz z listy projektów indywidualnych PO RPW i są aktualizowane co trzy miesiące.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:123...3idź do:  
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Głównym celem projektów jest zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej i usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w zakresie sieci NGA oraz podstawowej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu.

więcej
Katalog z projektami bielizny

Rozwój kooperacji firm z branży bieliźniarskiej z regionów Polski Wschodniej

Przedmiotem projektu było zbudowanie stałej formy kooperacji innowacyjnych firm branży bieliźniarskiej z regionów Polski Wschodniej poprzez wspólne działania.

więcej
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Więcej informacji na
www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/rowery

więcej
Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej

Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej

Projekt to zintegrowanie 5 gmin Polski Wschodniej – Ełku, Hrubieszowa, Sanoku, Suwałk i Zamościa w celu wypracowania wspólnej strategii rozwoju oraz promocji gmin wiejskich Polski Wschodniej w obszarach: gospodarczym, turystycznym oraz kulturowym.

więcej
Stała platforma współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży stolarki otworowej i branż pokrewnych

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej

Stała platforma współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży stolarki otworowej i branż pokrewnych czyli producentów, m.in. okien, drzwi, rolet, bram, i branż pokrewnych w Polsce Wschodniej - przyczyni się do rozwoju klastra. Dodatkowo opracowuje działania strategii marketingowej o zasięgu krajowym w celu promocji marki „Mazurskie Okna”.

więcej

Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt - dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw

Przedmiot projektu to wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt. Projekt jest ofertą inwestycyjną, przeznaczoną dla rozwoju przemysłu, działalności i usług związanych z nowoczesnymi technologiami, oraz innymi działalnościami w powiązaniu z rozwiniętą współpracą z wyższymi uczelniami i instytutami naukowo-badawczymi.

więcej

Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum Nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Projekt obejmuje wyposażenie specjalistycznych laboratoriów: Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Wydziału Biologii, Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Nauki i Żywności oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM). Centrum nutri-bio-chemiczne to próba budowy wspólnej bazy aparaturowej, integrującej potencjał naukowo- badawczy w zakresie analityki biochemicznej. Zadaniem Centrum jest  prowadzenie badań z zakresu gospodarki żywnościowej, włączając w to badania dotyczące ochrony środowiska.

więcej
Odlotowa Polska Wschodnia

Odlotowa Polska Wschodnia

Projekt realizowany jest przez  Krosno (województwo podkarpackie) w partnerstwie z Chełmem (województwo lubelskie) i Ełkiem (województwo warmińsko-mazurskie). Istotą programu jest budowa i modernizacja lotnisk oraz utworzenie oferty dla przemysłu lotniczego, które przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i naukowej miast beneficjentów.

więcej
Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej to inicjatywa, która powstała na Podlasiu, w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. Misją nowopowstałego podmiotu jest wspieranie branży turystycznej i rekreacyjno-sportowej poprzez stworzenie stałych ram dla szeroko rozumianej współpracy, obejmującej transfer wiedzy, wymianę doświadczeń oraz budowanie i rozwijanie wspólnej oferty.

więcej
Wschodni Klaster Budowlany

Wschodni Klaster Budowlany

Wschodni Klaster Budowlany to projekt, który swoim zasięgiem obejmuje firmy budowlane z Polski Wschodniej. Są to podmioty z województwa podlaskiego (21) oraz warmińsko-mazurskiego (2), a także z lubelskiego (1). Docelowo planowane jest nawiązanie współpracy z innymi powiązaniami kooperacyjnymi innymi powiązaniami kooperacyjnymi innych regionów kraju.

więcej

Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na przykładzie Elbląga i Suwałk

Przedmiotem projektu jest budowanie partnerstwa pomiędzy miastami Elbląg i Suwałki. Miasta zawiązują współpracę, by stać bardziej konkurencyjne na rynku gospodarczym w Polsce. Pomimo pewnej degradacji ich pozycji, posiadają nadal  duże zasoby społeczno- gospodarcze oraz uwarunkowania wynikające m.in. z korzystnego położenia (np. atrakcyjne położenie przyrodnicze i geograficzne), które pozwalają na wypracowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia w celu zwiększenia potencjału rozwojowego tych regionów.

więcej
Razem dla Polski Wschodniej

Razem dla Polski Wschodniej

Projekt  dotyczy tworzenia wspólnej polityki rozwoju dla 5 województw położonych na wschodzie kraju poprzez integrację gospodarki z sektorem publicznym, sektorem non-profit i środowiskami naukowymi. Ważnym elementem będzie także budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców miejscowości, w których będą realizowane poszczególne zadania projektu.

więcej

RAZEM CIEPLEJ - Rozwój Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego

Przedmiotem Projektu są działania mające na celu rozwój powiązania kooperacyjnego pomiędzy podmiotami działającymi w branży usług ciepłowniczych - Warmińsko-Mazurskiego Klastra RAZEM CIEPLEJ.

więcej
Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”

Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”

Przedmiotem projektu było utworzenie innowacyjnego klastra uzdrowiskowo-turystycznego Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”, działającego w Polsce Wschodniej oraz prowadzącego działalność transgraniczną.

więcej
Arena OSTRÓDA Centrum Targowo-Konferencyjne Warmii i Mazur

Arena OSTRÓDA Centrum Targowo-Konferencyjne Warmii i Mazur

Przedmiotem projektu była rozbudowa i modernizacja funkcjonującej w Ostródzie infrastruktury targowej. Projekt obejmował rozbiórkę jednej z dwóch istniejących hal targowych i wybudowanie na jej miejscu obiektu o większej powierzchni i nowoczesnych rozwiązaniach technicznych. Druga z hal została poddana modernizacji.

więcej
strona:123...3idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska