Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 Sprawdź koniecznie:

Uczelnie w Polsce Wschodniej

RSS

Wyszukiwarka projektów

Tutaj znajdziesz informacje o projektach realizowanych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.
Dane dotyczące wartości projektów pochodzą z umów o dofinansowanie (na podstawie KSI SIMIK) oraz z listy projektów indywidualnych PO RPW i są aktualizowane co trzy miesiące.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:123...3idź do:  
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Głównym celem projektów jest zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej i usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w zakresie sieci NGA oraz podstawowej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu.

więcej
Budowa i uruchamianie nowych obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach

Budowa i uruchamianie nowych obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach

W wyniku realizacji projektu wybudowane zostały nowe obiekty Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach: Inkubator technologiczny, zespół czterech laboratoriów naukowo-badawczych, Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji oraz hala procesów logistyczno-technologicznych.

więcej
Katalog z projektami bielizny

Rozwój kooperacji firm z branży bieliźniarskiej z regionów Polski Wschodniej

Przedmiotem projektu było zbudowanie stałej formy kooperacji innowacyjnych firm branży bieliźniarskiej z regionów Polski Wschodniej poprzez wspólne działania.

więcej
Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II

W ramach realizacji projektu zmodernizowano ul. Produkcyjną na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Gen. Maczka, przebudowano ulice: Antoniuk Fabryczny, Antoniukowską i Knyszyńską. Dokończono budowę obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza. Zakupiono 48 ekologicznych autobusów oraz uruchomiono  System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz przygotowano infrastrukturę do wprowadzenia Białostockiej Karty Miejskiej.

więcej
Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III

Głównym celem projektu było zwiększenie mobilności mieszkańców białostockiego obszaru metropolitalnego oraz poprawa funkcjonalności i efektywności ekonomicznej transportu miejskiego. Objął on zakup 70 autobusów, modernizację układu komunikacyjnego miasta oraz budowę systemu zarządzania ruchem.

więcej
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Więcej informacji na
www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/rowery

więcej
Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej

Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej

Projekt to zintegrowanie 5 gmin Polski Wschodniej – Ełku, Hrubieszowa, Sanoku, Suwałk i Zamościa w celu wypracowania wspólnej strategii rozwoju oraz promocji gmin wiejskich Polski Wschodniej w obszarach: gospodarczym, turystycznym oraz kulturowym.

więcej
Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej

Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej

Projekt to szereg działań prowadzących do zbudowania stałej współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej. Zostanie zawarte  partnerstwo wśród sześciu samorządów województwa Podlaskiego i Lubelskiego.

więcej
Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej UMW

Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej oferty badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Przedmiotem projektu jest wyposażenie specjalistycznych laboratoriów na Wydziale Nauk Technicznych, Matematyki i Informatyki, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

więcej
Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej to inicjatywa, która powstała na Podlasiu, w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. Misją nowopowstałego podmiotu jest wspieranie branży turystycznej i rekreacyjno-sportowej poprzez stworzenie stałych ram dla szeroko rozumianej współpracy, obejmującej transfer wiedzy, wymianę doświadczeń oraz budowanie i rozwijanie wspólnej oferty.

więcej
Wschodni Klaster Budowlany

Wschodni Klaster Budowlany

Wschodni Klaster Budowlany to projekt, który swoim zasięgiem obejmuje firmy budowlane z Polski Wschodniej. Są to podmioty z województwa podlaskiego (21) oraz warmińsko-mazurskiego (2), a także z lubelskiego (1). Docelowo planowane jest nawiązanie współpracy z innymi powiązaniami kooperacyjnymi innymi powiązaniami kooperacyjnymi innych regionów kraju.

więcej

Utworzenie bazy aparaturowej na rzecz Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Projekt polega na zakupie 81 sztuk sprzętu specjalistycznego dla Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego i Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Są wśród nich system do szybkiego sekwencjonowania DNA, system do analizy chromosomów, spektrometr czy wirówka próżniowa.

więcej
Razem dla Polski Wschodniej

Razem dla Polski Wschodniej

Projekt  dotyczy tworzenia wspólnej polityki rozwoju dla 5 województw położonych na wschodzie kraju poprzez integrację gospodarki z sektorem publicznym, sektorem non-profit i środowiskami naukowymi. Ważnym elementem będzie także budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców miejscowości, w których będą realizowane poszczególne zadania projektu.

więcej

RAZEM CIEPLEJ - Rozwój Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego

Przedmiotem Projektu są działania mające na celu rozwój powiązania kooperacyjnego pomiędzy podmiotami działającymi w branży usług ciepłowniczych - Warmińsko-Mazurskiego Klastra RAZEM CIEPLEJ.

więcej
Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”

Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”

Przedmiotem projektu było utworzenie innowacyjnego klastra uzdrowiskowo-turystycznego Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”, działającego w Polsce Wschodniej oraz prowadzącego działalność transgraniczną.

więcej
strona:123...3idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska