Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 Sprawdź koniecznie:

Uczelnie w Polsce Wschodniej

RSS

Wyszukiwarka projektów

Tutaj znajdziesz informacje o projektach realizowanych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.
Dane dotyczące wartości projektów pochodzą z umów o dofinansowanie (na podstawie KSI SIMIK) oraz z listy projektów indywidualnych PO RPW i są aktualizowane co trzy miesiące.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:1234...4idź do:  
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Głównym celem projektów jest zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej i usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w zakresie sieci NGA oraz podstawowej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu.

więcej
Most w Rzeszowie

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania

Celem inwestycji była poprawa funkcjonalności transportu miejskiego w stolicy Podkarpacia. W ramach projektu powstał m.in. 480-metrowy most na rzece Wisłok oraz strefa płatnego parkowania. Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności całej aglomeracji rzeszowskiej.  

więcej
Grafika przedstawia krętą drogę

Budowa drogi obwodowej Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885

Powstała w ramach projektu droga będzie stanowiła przedłużenie wschodniej drogi obwodowej Przemyśla, która została oddana do użytku w listopadzie 2012 r. Obydwie inwestycje zostały objęte wsparciem Programu Rozwój Polski Wschodniej.

więcej
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Więcej informacji na
www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/rowery

więcej
Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy

Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 - etap I

Projekt zlokalizowany jest w województwie podkarpackim. Obejmuje odcinek od drogi powiatowej nr 1141R Mielec - Szydłowiec (ul. Wojska Polskiego) do ul. Wolności (droga wojewódzka nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk) o długości: 4,5 km. Inwestycja jest ważnym elementem poprawy dostępności komunikacyjnej regionu. Wartość projektu to ponad 143,5 mln zł w 70 proc. dofinansowany jest  z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

więcej
Krasnobród na Roztoczu

Współpraca gminy Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych

Przedmiotem projektu jest utworzenie Strategii Rozwoju Gminy Krasnobród, Gminy Rymanów i Solec-Zdrój w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych.

więcej
Budowanie stałej współpracy pomiędzy gminami: Zaleszany, Pysznica, Komarów-Osada, Łabunie, Skierbieszów oraz promocja obszaru...

Budowa stałej współpracy pomiędzy gminami: Zaleszany, Pysznica, Komarów-Osada, Łabunie, Skierbieszów oraz promocja obszaru Polski Wschodniej

Przedmiot projektu to zawiązanie trwałej współpracy między Gminami: Zaleszany, Pysznica, Komarów-Osada, Łabunie, Skierbieszów. Będzie ona służyła do promocji potencjału społeczno-gospodarczego, oraz będzie wykorzystywała główne szanse rozwojowe Polski Wschodniej.

więcej
Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej

Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej

Projekt to zintegrowanie 5 gmin Polski Wschodniej – Ełku, Hrubieszowa, Sanoku, Suwałk i Zamościa w celu wypracowania wspólnej strategii rozwoju oraz promocji gmin wiejskich Polski Wschodniej w obszarach: gospodarczym, turystycznym oraz kulturowym.

więcej

Strefa Inwestycyjna Innowacyjnych Technologii "Szczepańcowa - Lotnisko"

Strefa obejmuje ok. 20 ha położonych w miejscowości Szczepańcowa. Obszar przylega do granicy gminy miejskiej Krosno i do terenów lotniska.  Strefa ta jest przygotowana do pobudzenia działalności: handlowej, usługowej, produkcyjnej
i magazynowej.

więcej

Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odlewniczej w Polsce Wschodniej poprzez rozwój Wschodniego Klastra Odlewniczego „KOM-CAST”.

więcej

Przygotowanie infrastruktury terenów inwestycyjnych szansą dla rozwoju Łańcuta

Projekt polega na przygotowaniu terenów o powierzchni ok. 8,4 ha pod planowaną Strefę Ekonomiczną. Tereny zlokalizowane są w Łańcucie, miejscu atrakcyjnym ze względu na: położenie przy trasie tranzytowej z zachodu na wschód, sąsiedztwo Rzeszowa i portu lotniczego w Jasionce.

więcej
Ponadregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej

Ponadregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z gminami: Dubienka (powiat chełmski), Tyszowce (powiat tomaszowski), Wielkie Oczy (powiat lubaczowski) i Stary Dzików (powiat lubaczowski). Koordynatorem jest gmina Żmudź. Projekt zakłada podjęcie szerokiej i trwałej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz prowadzenia wspólnej polityki rozwoju.

więcej
Odlotowa Polska Wschodnia

Odlotowa Polska Wschodnia

Projekt realizowany jest przez  Krosno (województwo podkarpackie) w partnerstwie z Chełmem (województwo lubelskie) i Ełkiem (województwo warmińsko-mazurskie). Istotą programu jest budowa i modernizacja lotnisk oraz utworzenie oferty dla przemysłu lotniczego, które przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i naukowej miast beneficjentów.

więcej

Promocja potencjału Polski Wschodniej – priorytetem współpracy międzyregionalnej

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Nielisz i Gminy Radomyśl nad Sanem. Celem projektu jest zawiązanie trwałej współpracy między Gminami partnerskimi służącej promocji potencjału i wykorzystaniu głównych szans rozwojowych województw Polski Wschodniej.

więcej
Wspólne działania promocyjne miast Tomaszów Lubelski i Horyniec-Zdrój szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy Roztocza Środkoweg

Wspólne działania promocyjne miast Tomaszów Lubelski i Horyniec-Zdrój szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy Roztocza Środkowego i Wschodniego

Przedmiot projektu to szeroko pojęta promocja regionu Tomaszowa Lubelskiego (województwo lubelskie) i Horyńca-Zdroju (województwo podkarpackie) przy wzajemnej współpracy. Celem dotarcia do jak największej grupy odbiorców założono  promocję na różnych płaszczyznach, tj. Internet, publikacja, efektywne oznakowanie obiektów turystycznych i kulturowych. Atrakcje i usługi na terenie objętym projektem zostały zabrane i opublikowane jako spójna całość. Wśród społeczności polskiej i zagranicznej rozpowszechniono wiedzę dotycząca płaszczyzn, które są największymi atutami (położenie geograficzne).

więcej
strona:1234...4idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska