Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 Sprawdź koniecznie:

Uczelnie w Polsce Wschodniej

RSS

Wyszukiwarka projektów

Tutaj znajdziesz informacje o projektach realizowanych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.
Dane dotyczące wartości projektów pochodzą z umów o dofinansowanie (na podstawie KSI SIMIK) oraz z listy projektów indywidualnych PO RPW i są aktualizowane co trzy miesiące.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12345...5idź do:  
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Głównym celem projektów jest zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej i usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w zakresie sieci NGA oraz podstawowej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu.

więcej
Nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie

Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Projekt objął budowę nowego budynku, w którym siedzibę znalazły wszystkie katedry Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie. W ramach przedsięwzięcia zakupiono również wyposażenie technologiczne dla Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu.

więcej
Rodzaj projektu: uczelnie
Województwo: Rozwój Polski Wschodniej - Lubelskie
Centrum Badawcze Nawozów

Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów

Dzięki realizacji projektu w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach powstało Centrum Nawozów Sztucznych, służące prowadzeniu badań nad nawozami mineralnymi. Inwestycja umożliwia także rozwijanie współpracy z innymi jednostkami naukowymi zarówno w kraju, jak i za granicą.

więcej

Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Przedmiotem projektu jest rozwój i rozbudowa oferty istniejącego  Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego oraz doposażenie Parku w aparaturę naukową służącą do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wdrożenie wyników tej działalności w przemyśle. 

więcej
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Więcej informacji na
www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/rowery

więcej
Krasnobród na Roztoczu

Współpraca gminy Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych

Przedmiotem projektu jest utworzenie Strategii Rozwoju Gminy Krasnobród, Gminy Rymanów i Solec-Zdrój w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych.

więcej
Budowanie stałej współpracy pomiędzy gminami: Zaleszany, Pysznica, Komarów-Osada, Łabunie, Skierbieszów oraz promocja obszaru...

Budowa stałej współpracy pomiędzy gminami: Zaleszany, Pysznica, Komarów-Osada, Łabunie, Skierbieszów oraz promocja obszaru Polski Wschodniej

Przedmiot projektu to zawiązanie trwałej współpracy między Gminami: Zaleszany, Pysznica, Komarów-Osada, Łabunie, Skierbieszów. Będzie ona służyła do promocji potencjału społeczno-gospodarczego, oraz będzie wykorzystywała główne szanse rozwojowe Polski Wschodniej.

więcej
Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej

Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej

Projekt to zintegrowanie 5 gmin Polski Wschodniej – Ełku, Hrubieszowa, Sanoku, Suwałk i Zamościa w celu wypracowania wspólnej strategii rozwoju oraz promocji gmin wiejskich Polski Wschodniej w obszarach: gospodarczym, turystycznym oraz kulturowym.

więcej
Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej

Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej

Projekt to szereg działań prowadzących do zbudowania stałej współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej. Zostanie zawarte  partnerstwo wśród sześciu samorządów województwa Podlaskiego i Lubelskiego.

więcej
Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych

Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych

Przedmiotem projektu jest współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia brakujących, ważnych dla miast dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania. Projekt obejmuje również coroczną organizację dwóch kongresów w zakresie planowania i projektowania przestrzeni miejskiej, oraz o tematyce współpracy transgranicznej.

więcej

Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odlewniczej w Polsce Wschodniej poprzez rozwój Wschodniego Klastra Odlewniczego „KOM-CAST”.

więcej

Centrum Badań nad Innowacjami w zakresie zdrowia, technologii informatycznych oraz źródeł energii odnawialnej - infrastruktura badawcza przy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Przedmiotem projektu jest budowa nowego obiektu Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II, który będzie mieścił laboratoria i pracownie Instytutu Zdrowia, Instytutu Informatyki oraz Instytutu Budownictwa oraz zakup wyposażenia naukowego.

więcej
Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą

Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą

Przedmiotem projektu jest wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą.

więcej
Ponadregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej

Ponadregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z gminami: Dubienka (powiat chełmski), Tyszowce (powiat tomaszowski), Wielkie Oczy (powiat lubaczowski) i Stary Dzików (powiat lubaczowski). Koordynatorem jest gmina Żmudź. Projekt zakłada podjęcie szerokiej i trwałej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz prowadzenia wspólnej polityki rozwoju.

więcej
Odlotowa Polska Wschodnia

Odlotowa Polska Wschodnia

Projekt realizowany jest przez  Krosno (województwo podkarpackie) w partnerstwie z Chełmem (województwo lubelskie) i Ełkiem (województwo warmińsko-mazurskie). Istotą programu jest budowa i modernizacja lotnisk oraz utworzenie oferty dla przemysłu lotniczego, które przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i naukowej miast beneficjentów.

więcej
strona:12345...5idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska