Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 Sprawdź koniecznie:

Uczelnie w Polsce Wschodniej

RSS

Wyszukiwarka projektów

Tutaj znajdziesz informacje o projektach realizowanych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.
Dane dotyczące wartości projektów pochodzą z umów o dofinansowanie (na podstawie KSI SIMIK) oraz z listy projektów indywidualnych PO RPW i są aktualizowane co trzy miesiące.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:123...3idź do:  
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Głównym celem projektów jest zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej i usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w zakresie sieci NGA oraz podstawowej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu.

więcej
Budowa obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska

Budowa obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska

Projekt Gminy Miasta Biłgoraj zakłada budowę obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska. Dodatkowo, w ramach inwestycji powstanie most na rzece Czarna Łada oraz przebudowany zostanie most na rzece Biała Łada.

więcej
Targi Kielce nocą

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego

Przedmiotem projektu jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego.

więcej
Zespół Inkubatorów IT

Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego

Projekt polegał na rozbudowie Kieleckiego Parku Technologicznego, który powstał w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Dzięki nowej inwestycji powstała dodatkowa i nowoczesna infrastruktura, przygotowana z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą prowadzić działalność w stolicy województwa świętokrzyskiego.

więcej
Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym

Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym

Realizacja projektu wynika z potrzeby modernizacji i przebudowy systemu komunikacyjnego i transportowego gminy miejskiej Kielce. Przedsięwzięcie zostało podjęte również ze względu na zbyt małą pojemność aktualnego taboru komunikacji miejskiej, który jest oparty wyłącznie na komunikacji autobusowej.

więcej
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Więcej informacji na
www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/rowery

więcej
Krasnobród na Roztoczu

Współpraca gminy Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych

Przedmiotem projektu jest utworzenie Strategii Rozwoju Gminy Krasnobród, Gminy Rymanów i Solec-Zdrój w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych.

więcej

Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odlewniczej w Polsce Wschodniej poprzez rozwój Wschodniego Klastra Odlewniczego „KOM-CAST”.

więcej
Razem dla Polski Wschodniej

Razem dla Polski Wschodniej

Projekt  dotyczy tworzenia wspólnej polityki rozwoju dla 5 województw położonych na wschodzie kraju poprzez integrację gospodarki z sektorem publicznym, sektorem non-profit i środowiskami naukowymi. Ważnym elementem będzie także budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców miejscowości, w których będą realizowane poszczególne zadania projektu.

więcej
Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”

Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”

Przedmiotem projektu było utworzenie innowacyjnego klastra uzdrowiskowo-turystycznego Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”, działającego w Polsce Wschodniej oraz prowadzącego działalność transgraniczną.

więcej
Budynek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy kampusu uczelnianego

Projekt obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury dydaktyczno-naukowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (UJK), służącej kształceniu studentów i doktorantów, wzbogacaniu oferty kształcenia ustawicznego oraz realizowaniu działalności naukowej.

więcej
MODIN II – modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

MODIN II – modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Przedmiotem projektu MODIN II jest modernizacja oraz rozbudowa infrastruktury edukacyjno-badawczej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

więcej

Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego

Przedmiotem projektu było utworzenie Kieleckiego Parku Technologicznego (KPT) stanowiącego kluczowy element regionalnego systemu innowacji województwa świętokrzyskiego. Instytucja świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi przedsiębiorstwom działającym w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne na każdym etapie ich rozwoju: od idei do samodzielnej ekspansji rynkowej.

więcej
Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78

Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78

Inwestycja polega na budowie dwujezdniowej drogi klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego) o długości 7,9 km.

więcej
Most w Połańcu

Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875

Inwestycja polega na budowie mostu wraz z układem komunikacyjnym dojazdów do mostu po stronie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego, odcinka drogi wojewódzkiej nr 764 od projektowanej drogi 765 w mieście Staszów do miasta Połaniec, oraz budowie mostu na Wiśle.

więcej
strona:123...3idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska