Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 Sprawdź koniecznie:

Uczelnie w Polsce Wschodniej

RSS

Wyszukiwarka projektów

Tutaj znajdziesz informacje o projektach realizowanych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej.
Dane dotyczące wartości projektów pochodzą z umów o dofinansowanie (na podstawie KSI SIMIK) oraz z listy projektów indywidualnych PO RPW i są aktualizowane co trzy miesiące.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12345...11idź do:  
Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Głównym celem projektów jest zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej i usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w zakresie sieci NGA oraz podstawowej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu.

więcej
Budowa i uruchamianie nowych obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach

Budowa i uruchamianie nowych obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach

W wyniku realizacji projektu wybudowane zostały nowe obiekty Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach: Inkubator technologiczny, zespół czterech laboratoriów naukowo-badawczych, Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji oraz hala procesów logistyczno-technologicznych.

więcej
Budowa obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska

Budowa obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska

Projekt Gminy Miasta Biłgoraj zakłada budowę obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska. Dodatkowo, w ramach inwestycji powstanie most na rzece Czarna Łada oraz przebudowany zostanie most na rzece Biała Łada.

więcej
Targi Kielce nocą

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego

Przedmiotem projektu jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego.

więcej
Most w Rzeszowie

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania

Celem inwestycji była poprawa funkcjonalności transportu miejskiego w stolicy Podkarpacia. W ramach projektu powstał m.in. 480-metrowy most na rzece Wisłok oraz strefa płatnego parkowania. Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności całej aglomeracji rzeszowskiej.  

więcej
Nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie

Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Projekt objął budowę nowego budynku, w którym siedzibę znalazły wszystkie katedry Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie. W ramach przedsięwzięcia zakupiono również wyposażenie technologiczne dla Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu.

więcej
Rodzaj projektu: uczelnie
Województwo: Rozwój Polski Wschodniej - Lubelskie
Katalog z projektami bielizny

Rozwój kooperacji firm z branży bieliźniarskiej z regionów Polski Wschodniej

Przedmiotem projektu było zbudowanie stałej formy kooperacji innowacyjnych firm branży bieliźniarskiej z regionów Polski Wschodniej poprzez wspólne działania.

więcej
Centrum Badawcze Nawozów

Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów

Dzięki realizacji projektu w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach powstało Centrum Nawozów Sztucznych, służące prowadzeniu badań nad nawozami mineralnymi. Inwestycja umożliwia także rozwijanie współpracy z innymi jednostkami naukowymi zarówno w kraju, jak i za granicą.

więcej
Zespół Inkubatorów IT

Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego

Projekt polegał na rozbudowie Kieleckiego Parku Technologicznego, który powstał w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Dzięki nowej inwestycji powstała dodatkowa i nowoczesna infrastruktura, przygotowana z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą prowadzić działalność w stolicy województwa świętokrzyskiego.

więcej

Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Przedmiotem projektu jest rozwój i rozbudowa oferty istniejącego  Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego oraz doposażenie Parku w aparaturę naukową służącą do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wdrożenie wyników tej działalności w przemyśle. 

więcej
Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym

Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym

Realizacja projektu wynika z potrzeby modernizacji i przebudowy systemu komunikacyjnego i transportowego gminy miejskiej Kielce. Przedsięwzięcie zostało podjęte również ze względu na zbyt małą pojemność aktualnego taboru komunikacji miejskiej, który jest oparty wyłącznie na komunikacji autobusowej.

więcej
Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II

W ramach realizacji projektu zmodernizowano ul. Produkcyjną na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Gen. Maczka, przebudowano ulice: Antoniuk Fabryczny, Antoniukowską i Knyszyńską. Dokończono budowę obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Mickiewicza. Zakupiono 48 ekologicznych autobusów oraz uruchomiono  System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz przygotowano infrastrukturę do wprowadzenia Białostockiej Karty Miejskiej.

więcej
Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III

Głównym celem projektu było zwiększenie mobilności mieszkańców białostockiego obszaru metropolitalnego oraz poprawa funkcjonalności i efektywności ekonomicznej transportu miejskiego. Objął on zakup 70 autobusów, modernizację układu komunikacyjnego miasta oraz budowę systemu zarządzania ruchem.

więcej
Grafika przedstawia krętą drogę

Budowa drogi obwodowej Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885

Powstała w ramach projektu droga będzie stanowiła przedłużenie wschodniej drogi obwodowej Przemyśla, która została oddana do użytku w listopadzie 2012 r. Obydwie inwestycje zostały objęte wsparciem Programu Rozwój Polski Wschodniej.

więcej
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Więcej informacji na
www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/rowery

więcej
strona:12345...11idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska