Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-11-2010

Kampania promocyjna Programu Rozwój Polski Wschodniej - 2010

 

Celem kampanii informacyjno - promocyjnej Na tropie Funduszy jest zaprezentowanie efektów realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Materiały promocyjne prezentują wpływ PO RPW na rozwój nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki w Polsce Wschodniej. W spotach reklamowych zostały wykorzystane przykłady rozbudowy i wyposażenia uczelni i parków technologicznych, budowy dróg, zakupu ekologicznych autobusów, promocji gospodarczej regionu oraz  budowy sieci szerokopasmowej.  Polska Wschodnia została pokazana jako miejsce, gdzie warto inwestować, pracować, studiować i oczywiście zamieszkać.

Projekt  jest jedną z części kampanii promującej Fundusze Europejskie w Polsce.
 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska