Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-12-2009

Kampania promocyjna Programu Rozwój Polski Wschodniej - 2009


Celem kampanii informacyjno-promocyjnej PRZYMIERZ SIĘ była popularyzacja projektów realizowanych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Kampania trwała od 28 września do 30 października 2009 r. Przeprowadzana była w telewizji, radiu, prasie, Internecie i na uczelniach wyższych Polski Wschodniej. Kampania była adresowana zarówno do mieszkańców Polski Wschodniej, jak i do ogółu społeczeństwa.

Część kampanii informacyjno-promocyjnej stanowił konkurs internetowy na najpopularniejszy projekt realizowany w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Na specjalnie przygotowanej stronie internetowej www.przymierzsie.pl  można było zapoznać się z opisami wszystkich projektów, terminem ich realizacji i planowanymi rezultatami.

Najwięcej głosów internautów (49 917 głosów ) i zwycięstwo w konkursie otrzymał projekt Targów Kielce Sp. z o.o.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego”.  Zwycięski projekt wygrał promocję medialną w prasie ogólnopolskiej na łamach: Gazety Wyborczej, Newsweeka, Polityki, Wprost, Przekroju, Tele Tygodnia.


Pliki z reklamą "Przymierz się" do pobrania:


Raport z badania ilościowego przeprowadzonego wśród grup docelowych (ogół społeczeństwa, odbiorcy rezultatów, młodzież) do pobrania tutaj 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska