Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Wyszukiwarka do listy dokumentów

Projekty kluczowe w Programie

Zobacz więcej
RSS

Dokumenty

Dokumenty to zbiór aktów prawnych, dokumentów programowych, uszczegółowień i wytycznych.

Program Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Zaktualizowana wersja dokumentu zaakceptowana przez Komisję Europejską w dniu 2 marca 2016 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
(zaktualizowany 21 maja 2014 r.)
Tekst jednolity  (2 185 KB)   
Tekst z wyszczególnionymi zmianami  (2 832 KB) 
Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Programu Rozwój Polski Wschodniej
Pobierz plik  

Załącznik do Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Programu Rozwój Polski Wschodniej
Lista projektów indywidualnych dla Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (sierpień 2015 r.)
Pobierz plik  Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (190 KB) 
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (przyjęta przez Radę Ministrów 30 grudnia 2008 r. uchwałą nr 278/2008)
Pobierz plik
Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Pobierz plik (1,6 MB)
Wersja z dnia 25 listopada 2010 r. zaktualizowana 15 kwietnia 2011 r. 

 • Kryteria wyboru projektów konkursowych w działaniu II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
  Pobierz plik (273 KB)  
  Przyjęte Uchwałą nr 25/2013 Komitetu Monitorującego PO RPW z dnia 22 marca 2013 r.
   
 • Kryteria wyboru projektów dla działania V.2 Trasy rowerowe – komponent promocja tras rowerowych
  Pobierz plik (279 KB)  
  Przyjęte Uchwałą nr 21/2012 Komitetu Monitorującego PO RPW z dnia 14 czerwca 2012 r.
System kontroli w ramach Programu  Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (załącznik do Instrukcji Wykonawczych Instytucji Zarządzającej Programem Rozwój Polski Wschodniej i Instytucji Pośredniczącej Programu Rozwój Polski Wschodniej) z 3 marca 2015 r.

Pobierz plik  (697 KB)
Zapobieganie, identyfikowanie i reagowanie w przypadku symptomów oszustw

Zalecenia IZ PO RPW dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw przy wdrażaniu projektów PO RPW, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zmów przetargowych w projektach drogowych z dnia 31 stycznia 2013 r.

Pobierz plik   (9,37 MB)


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska