Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


31-12-2015

Zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej zatwierdzone

30 grudnia 2015 r. Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki zatwierdził zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW). Wprowadzone zmiany m.in. ułatwią beneficjentom PO RPW sprawne rozliczenie projektów w związku z kończącym się okresem kwalifikowalności wydatków.

Zasadnicze zmiany w dokumencie to:

  • doprecyzowanie zapisów dotyczących ostatecznego okresu kwalifikowania wydatków poprzez wskazanie, że data zakończenia realizacji projektu może być późniejsza niż ostateczny okres kwalifikowania wydatków;
  • doprecyzowanie zapisów dotyczących wydatków na zakup środków trwałych poprzez możliwość włączenia tych wydatków w rejestr środków trwałych beneficjenta także po dniu zakończenia realizacji projektu, w terminie określonym przez IP;
  • doprecyzowanie zapisów w zakresie możliwości dokonywania płatności bezpośrednio na rzecz podwykonawców również w przypadku usług i dostaw.

Zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej stosuje się od dnia ich zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju, tj. od 30 grudnia 2015 r.
Dokument dostępny jest na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska