Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-12-2015

Zatwierdzono zmianę Programu Rozwój Polski Wschodniej

18 grudnia 2015 r. została przyjęta Uchwała  nr 33/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej w sprawie zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW).

18 grudnia 2015 r. Przewodniczący Komitetu Monitorującego PO RPW, wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podpisał Uchwałę nr 33/2015 w sprawie przyjęcia zmian Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Zgodnie z Regulaminem pracy Komitetu uchwała została przyjęta w trybie obiegowym. 

Pobierz pliki:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska