Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


31-05-2017

Zaproszenie do konsultacji zmian w projekcie "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej"

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektowanych zmian decyzji Komisji Europejskiej notyfikującej pomoc publiczną nr SA.33441 (2011/N), SA.33440 (2011/N), SA.33439 (2011/N), SA.33438 (2011/N), SA 30851 (2011/N) – Polska, Projekt pt. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) z 10 listopada 2011 r.

Niniejsze konsultacje są elementem procedury notyfikacyjnej i są prowadzone w celu zapewnienia przejrzystości udzielenia pomocy publicznej, zgodnie z paragrafem 78b) Wytycznych szerokopasmowych.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest modyfikacja założeń dotyczących fazy zarządzania/ eksploatacji/ wybudowaną SSPW, co ma na celu optymalizację funkcjonowania infrastruktury sieci.

Proponowane zmiany nie wiążą się z przyznaniem dodatkowych środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej ani z budżetu państwa na realizację inwestycji lub funkcjonowanie sieci. Zakres konsultacji został wskazany w materiale do pobrania.

Ważne informacje

  • Konsultacje społeczne trwają od 31 maja do 30 czerwca 2017 r.
  • Mogą w nich wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne.
  • W szczególności do zgłaszania uwag zaproszeni są operatorzy telekomunikacyjni.
  • Uwagi można przesyłać do 30 czerwca 2017 r. na adres e-mail: sspw@mr.gov.pl.

Załącznik:

Zaproszenie do konsultacji zmian w projekcie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (PDF 268 KB)
Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych (PDF 102 KB)

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska