Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12345...5idź do:  
11-05-2015
monety

Konkurs dla Pośredników Finansowych w ramach Działania I.2 Programu Rozwój Polski Wschodniej

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako beneficjent projektu realizowanego w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej, Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, ogłasza konkurs zamknięty na wybór Pośredników Finansowych w projekcie. Wnioski o dopuszczenie do konkursu można składać w terminie od 25 maja od godz. 8.00 do 8 czerwca 2015 r. do godziny 16.00.

więcej
07-05-2014
Grafika przedstawia kabel sieciowy

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – wyniki oceny wniosków konkursowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

więcej
28-03-2014

Budowa sieci dostępowej „ostatniej mili” w Polsce Wschodniej – wyniki naboru wniosków

Od 10 do 25 marca 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jako Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej, przyjmowała wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

więcej
10-03-2014

Ogłoszono nabór wniosków do Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Rozwój Polski Wschodniej

Od 10 do 25 marca 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej, będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

więcej
04-03-2014

Nabór wniosków do Działania II.1 PO RPW „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” – znamy termin

Od 10 marca do 25 marca 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

więcej
27-12-2013
Euro

Ogłoszenie konkursów dla Pośredników Finansowych w ramach Działania I.2 Programu Rozwój Polski Wschodniej

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako beneficjent projektu realizowanego w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej, Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, ogłasza dwa konkursy otwarte na wybór pośredników finansowych w projekcie.

więcej
30-10-2013

Nabór projektów rezerwowych na Listę Projektów Indywidualnych do Działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), rozpoczęła nabór projektów rezerwowych na Listę Projektów Indywidualnych do Działania III.1 PO RPW. Termin składania zgłoszeń upływa 30 grudnia 2013 r.

więcej
04-09-2013

Zakończono nabór projektów na Listę Projektów Indywidualnych do Działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Rozwój Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyła nabór zgłoszeń projektów na Listę Projektów Indywidualnych, prowadzony do schematu wsparcia na rozwój ośrodków innowacyjności, w ramach Działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

więcej
25-07-2013

Rozpoczęto nabór projektów na Listę Projektów Indywidualnych do Działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Rozwój Polski Wschodniej

Od 25 lipca 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór projektów na Listę Projektów Indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej w ramach Działania I.3 Wspieranie innowacji. 

więcej
27-05-2013

Trwa nabór wniosków do Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Rozwój Polski Wschodniej - przedłużony termin składania wniosków do 31 lipca 2013 r.

Od 3 czerwca 2013 r. do 31 lipca 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej, będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

więcej
02-08-2012
Wyniki naboru w konkursie na wspieranie innowacji Programu Rozwój Polski Wschodniej

Wyniki naboru w konkursie na wspieranie innowacji Programu Rozwój Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki konkursowego naboru projektów do Działania I.3 Wspieranie Innowacji w Programie Rozwój Polski Wschodniej. Złożono 41 wniosków, rekomendacje do wsparcia otrzymało 27 z nich. Publikujemy ich listę.

więcej
20-06-2012

Korekta oceny wniosków konkursowych w Działaniu I.3 Wspieranie innowacji, Programu Rozwój Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej, ogłosiła skorygowane wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, złożonych w trybie konkursowym do Działania I.3 Wspieranie innowacji PO RPW do schematów: wsparcie na wyposażenie oraz wsparcie na tworzenie zaplecza B+R.

więcej
11-04-2012
Nowe badania i rozwój technologii w Polsce Wschodniej mają szansę na dofinansowanie

Nowe badania i rozwój technologii w Polsce Wschodniej mają szansę na dofinansowanie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podała wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie do Działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Rozwój Polski Wschodniej. Na dofinansowanie ma szansę 30 projektów.

więcej
30-03-2012

Program Rozwój Polski Wschodniej dofinansuje kolejne projekty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o wynikach oceny i opublikowała listę projektów zatwierdzonych do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego konkursu do Poddziałania I.4.4 tworzenie polityki rozwoju regionalnego, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

więcej
20-03-2012
Eksperci ocenią innowacyjne projekty

Eksperci ocenią innowacyjne projekty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała wyniki naboru ekspertów zewnętrznych, którzy dokonają oceny merytorycznej projektów w ramach Działania I.3 Wspieranie innowacji, Programu Rozwój Polski Wschodniej. Spośród ponad 130 zgłoszeń wybrano 45 osób.

więcej
strona:12345...5idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska