Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12345...24idź do:  
19-03-2018

Komisja Europejska opublikowała decyzję zmieniającą zasady funkcjonowania Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej

Komisja Europejska opublikowała decyzję zmieniającą zasady funkcjonowania Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, której budowa była dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej na lata 2017-2013. Dofinansowanie projektu stanowiło pomoc publiczną i zostało przyznane decyzją Komisji Europejskiej w 2011 roku, w której, oprócz zasad przygotowania i realizacji projektu, Komisja Europejska określiła także zasady funkcjonowania infrastruktury telekomunikacyjnej w okresie jej eksploatacji.
więcej
05-03-2018

Program Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oficjalnie zakończony

Program Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 został zamknięty i rozliczony. Komisja Europejska wydała zgodę na przekazanie płatności końcowej. To blisko 120 mln euro, które teraz zasilą budżet państwa.
więcej
09-06-2017

Przetarg na wybór pośredników finansowych w instrumencie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił przetarg nieograniczony na wybór pośredników finansowych w celu uruchomienie produktu finansowego „Pożyczka na Rozwój Turystyki”, finansowanego ze środków Ministra Rozwoju i Finansów.

więcej
18-12-2015
Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak

Green Velo – jedyny taki Wschodni Szlak Rowerowy

Trasa o długości ponad 2 tys. km, biegnąca przez pięć województw: lubelskie (414 km), podkarpackie (459 km), podlaskie (603 km), świętokrzyskie (211 km) i warmińsko-mazurskie (394 km), to największe w Polsce i wyjątkowe w skali Europy przedsięwzięcie z zakresu turystyki rowerowej. Szlak Green Velo prowadzi m.in. przez miejsca cenne przyrodniczo i bogate w zabytki. Obejmuje także ważne węzły komunikacyjne i przesiadkowe.

więcej
27-11-2015
Nowa pracownia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Uczelnie z Polski Wschodniej rozwijają się dzięki Funduszom Europejskim

Zrealizowane inwestycje podniosą jakość kształcenia i zwiększą możliwości badawcze jednostek naukowych w Polsce Wschodniej oraz sprzyjać będą współpracy nauki z biznesem na czym zyska gospodarka makroregionu. Unijna dotacja z Programu Rozwój Polski Wschodniej (PORPW) to łącznie ok. 349,5 mln zł.

więcej
26-11-2015
Kabelek podłączony do urządzenia

Podsumowano projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie”

Dzięki ponad 195 mln zł z Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) w Województwie Podlaskim powstało 1,8 tys. km sieci światłowodowych oraz 8 węzłów szkieletowych i 173 dystrybucyjnych. Przeszkolono także ponad 1400 osób zagrożonych tzw. wykluczeniem cyfrowym oraz przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne dotyczące Internetu.

więcej
23-11-2015
Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Nowe możliwości białostockiej uczelni

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zakończył realizację kolejnej ważnej inwestycji. Dzięki blisko 27 mln zł z Programu Rozwój Polski Wschodniej (PORPW) uruchomił Centrum Badań Innowacyjnych wraz z Laboratorium Bioinformatyki oraz zmodernizował i doposażył kilka zakładów. Przedsięwzięcie umożliwi uczelni rozwój współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na świecie.

więcej
18-11-2015
Obwodnica Bargłowa Kościelnego

Obwodnica Bargłowa Kościelnego oddana do użytku

Kierowcy mogą jeździć już nową obwodnicą Bargłowa Kościelnego. Trasa o długości blisko 12 km powstała dzięki niemal 149 mln zł z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

więcej
16-11-2015
Obwodnica Szczuczyna

Obwodnica Szczuczyna udostępniona kierowcom

Główny ciąg drogi obwodowej Szczuczyna, współfinansowanej z Programu Rozwój Polski Wschodniej, jest już przejezdny. Do wykonania została jeszcze tylko nawierzchnia na drogach serwisowych oraz prace wykończeniowe i porządkowe.

więcej
10-11-2015
Centrum Naukowo-Badawcze w Hajnówce

Centrum Naukowo-Badawcze w Hajnówce otwarte

Politechnika Białostocka zakończyła budowę Centrum Naukowo-Badawczego Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce. W nowych laboratoriach naukowcy będą m.in. analizować obiekty przyrodnicze wykorzystując termowizję, pozyskiwać substancje lecznicze z roślin i grzybów oraz sprawdzać, jak działalność człowieka wpływa na funkcjonowanie przyrodniczych ekosystemów. Inwestycja została dofinansowana z Programu Rozwój Polski Wschodniej (PORPW).

więcej
23-10-2015
Warsztaty w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny: szerokie możliwości dla przedsiębiorstw

Inkubator Technologiczny, Centrum Technologiczne, specjalistyczne laboratoria, tereny inwestycyjne – to tylko część bogatej oferty Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (BPN-T), który powstał dzięki funduszom Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Inwestycja kosztowała ponad 168 mln zł, z czego unijne środki to blisko 120 mln zł.

więcej
07-10-2015
Grafika symbolizująca sieć internet

"Internet bliżej wszystkich" dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwój Polski Wschodniej

Zakończyła się budowa infrastruktury pasywnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego. Inwestycja możliwa była dzięki prawie 195 mln zł dofinansowania z Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Dotychczasowe prace podsumowano podczas III Konferencji Regionalnej "Internet Bliżej Wszystkich", która odbyła się 7 października 2015 r. w Suwałkach.

więcej
31-08-2015
07-07-2015
Światłowód połączył województwa lubelskie i podlaskie

Światłowód połączył województwa lubelskie i podlaskie

Przedsięwzięcie zapewni istotny impuls do społeczno-gospodarczego rozwoju Polski Wschodniej. Przełoży się także na znaczący wzrost jej atrakcyjności inwestycyjnej. Dlatego traktujemy je priorytetowo – tak o największej w Unii Europejskiej inwestycji teleinformatycznej mówiła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas uroczystości połączenia sieci internetowych województw lubelskiego i podlaskiego.

więcej
23-02-2015
Głos zabiera wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel

Postępy w budowie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej

20 lutego 2015 r. w Warszawie obyło się XVIII posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW). Podczas spotkania omówiono postęp rzeczowo-finansowy realizowanych w makroregionie projektów budowy sieci szerokopasmowej dokonany w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

więcej
strona:12345...24idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska