Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


22-01-2016

Spotkanie roczne z Komisją Europejską: podsumowano wdrażanie Programu Rozwój Polski Wschodniej

22 stycznia 2016 r. w Warszawie odbyło się cykliczne spotkanie roczne z Komisją Europejską, podczas którego zaprezentowano stan realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej (PORPW).

Paneliści

Środki PORPW przeznaczono przede wszystkim na wsparcie infrastruktury uczelni i szkół wyższych,  działalności naukowo-badawczej oraz  przedsiębiorczości, budowę sieci szerokopasmowego Internetu, systemy komunikacji miejskiej w miastach wojewódzkich makroregionu, infrastrukturę kongresową, tras rowerowych oraz dróg.

Podczas spotkania przedstawiono także wnioski i rekomendacje z badań ewaluacyjnych na temat: wpływu Funduszy Europejskich 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej oraz efektów realizacji działania I.1 PORPW Infrastruktura uczelni.

Uczestnicy spotkania z Komisją Europejską


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska