Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


03-07-2014

Rzeszowska komunikacja miejska bardziej funkcjonalna

Dzięki przedsięwzięciu współfinansowanemu z Programu Rozwój Polski Wschodniej w Rzeszowie powstanie most na rzece Wisłok oraz strefa ograniczonego parkowania. Rozwiązania te służyć będą poprawie funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum stolicy Podkarpacia.

Inwestycja gminy miasta Rzeszów zakłada domknięcie północnej obwodnicy śródmieścia za sprawą blisko 2-kilometrowej drogi (biegnącej od skrzyżowania ul. Rzecha i ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej) i 480-metrowego mostu na rzece Wisłok oraz utworzenie w śródmieściu strefy ograniczonego parkowania. Przedsięwzięcie to pozwoli ograniczyć uciążliwy ruch samochodowy w centrum miasta, co przełoży się na sprawniejsze funkcjonowanie transportu publicznego. 

„Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania” to drugi projekt gminy miasta Rzeszów w zakresie usprawnienia transportu publicznego, realizowany przy wsparciu Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). W ramach pierwszego z nich - „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” - zakupiono już 80 nowych autobusów oraz przebudowano odcinki ulicy Podkarpackiej, Dąbrowskiego, Lubelskiej oraz al. Rejtana. Obecnie realizowana jest przebudowa  węzła drogowego al. Wyzwolenia - ul. Warszawska oraz prowadzone są prace związane z uruchomieniem Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego. 

 

Autobus rzeszowskiej komunikacji miejskiej zakupiony dzięki środkom z PO RPW

 Źródło: Gmina Miasto Rzeszów

 

***

Projekt „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania” realizowany jest w ramach Działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego PO RPW. Całkowita wartość inwestycji to ponad 183 mln zł, z czego 92,4 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 27 czerwca 2014. 

Więcej informacji o projekcie.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska