Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-01-2016

Polska Wschodnia ma internetową autostradę

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Rozwój Polski Wschodniej

– Dzięki determinacji beneficjentów oraz pozostałych podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, budowa sieci szerokopasmowej w Polsce Wschodniej zakończyła się w terminie – podkreślił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, które odbyło się 21 stycznia 2016 r. – Możliwości, jakie daje powstała infrastruktura dopiero się otwierają – zwrócił uwagę wiceszef resortu.

Dostęp do szerokopasmowego Internetu to aktualnie jeden z fundamentów rozwoju społecznego i gospodarczego. Sprzyja rozwojowi e-usług i e-administracji, ułatwia naukę i prowadzenie biznesu, ułatwia także życie codzienne oraz edukację.

Wideokonferencja

Samorządy pięciu województw złożyły już wnioski o płatność końcową, świadczące o rzeczowym zakończeniu inwestycji. Do jej formalnego zamknięcia konieczne są jeszcze obowiązkowe kontrole, które przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej). Dopiero wtedy zostaną wypłacone środki tzw. salda końcowego i nastąpi ostateczne rozliczenie przedsięwzięcia.

Zrealizowane projekty znajdują się teraz w fazie eksploatacji. W czterech województwach funkcjonuje już Operator (przy czym w województwie podkarpackim trwają ostatnie ustalenia w sprawie zatwierdzenia przez Urząd Komunikacji Elektronicznej oferty świadczenia usług). Na Podlasiu nie udało się dotąd wybrać operatora, trwają prace nad alternatywnym modelem zarządzania siecią.

Projekty zostały zakończone, a zatem Komitet zrealizował swoje cele – powiedział wiceminister Hamryszczak. Zaznaczył, że resort jest nadal gotowy do wpierania beneficjentów (samorządy województw) w kolejnym ważnym etapie cyklu życia projektów, jakim jest ich pięcioletni okres trwałości. Wiąże się on bowiem z wieloma wyzwaniami zarówno dla regionów, jak i wybranych przez nich operatorów sieci.

Wideokonferencja

Wiceszef resortu podziękował władzom województw, kierownikom projektów i zespołom projektowym, PARP, Ministerstwu Cyfryzacji, Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, Instytutowi Łączności, jak i wszystkim innym instytucjom oraz osobom zaangażowanym we wdrażanie przedsięwzięcia. – Bez państwa wytrwałości, determinacji i rzetelności nie udałoby się zrealizować naszych wspólnych celów dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polski Wschodniej – powiedział. 

 

***

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej to przedsięwzięcie publiczne o skali, która nie była dotąd realizowana w Polsce, dlatego resort rozwoju na bieżąco monitorował jego realizację. Ważnym działaniem podjętym w celu koordynacji i nadzoru nad inwestycją było powołanie w 2009 r. Komitetu Sterującego ds. Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. W trakcie 21 posiedzeń, Komitet wydawał beneficjentom rekomendacje i zalecenia, których wdrażanie miało zapewnić prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia.

O projekcie można przeczytać na stronie Programu Rozwój Polski Wschodniej.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska