Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


27-03-2015

Nowe możliwości Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Rozwój Polski Wschodniej

Wykorzystanie produkcji rolniczej na cele spożywcze, przemysłowe i energetyczne – to główny cel badań, które będą prowadzone w nowym budynku Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Lublinie. Centrum Badawczo-Innowacyjne powstało dzięki blisko 22,5 mln zł z Programu Rozwój Polski Wschodniej. W uroczystości jego otwarcia udział wziął wiceminister Marceli Niezgoda.

W budynku znajduje się 7 laboratoriów: wzrostu i adaptacji roślin do warunków środowiskowych, żywności funkcjonalnej, badań erozyjnych, ekstruzji, biomasy energetycznej, wzrostu i hodowli glonów, mikrobiologii i biochemii, a także pracownie analizy struktury i właściwości nanomateriałów oraz przygotowania prób. Wszystkie pomieszczenia wyposażono w nowoczesny sprzęt badawczy. Koszt całkowity przedsięwzięcia to niemal 26,5 mln zł.

W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczył wiceminister Marceli Niezgoda

W laboratorium biomasy energetycznej, naukowcy będą pracować nad stworzeniem technologii pozyskiwania nowego surowca energetycznego – olejosłomy gorczycowej (słomy z nasion). Powadzone badania dadzą szansę na zapoczątkowanie nowego kierunku uprawy gorczycy.

Centrum Badawczo-Innowacyjne

 

W Centrum Badawczo-Innowacyjnym wykorzystywane będą także m.in. glony (badania nad uzyskaniem z nich energii odnawialnej) oraz rzepak – kontynuacja prac nad sałatkowym olejem rzepakowym, opracowanym przez naukowców PAN dzięki środkom Programu Innowacyjna Gospodarka. Zastosowanie nowoczesnej metody produkcji sprawia, że pozyskiwany olej zachowuje swoje właściwości  prozdrowotne. Natomiast w celu poprawy efektywności upraw roślinnych, naukowcy będą analizować procesy erozji gleby i oceniać metody stosowane w przeciwdziałaniu tego zjawiska, a także badać adaptację roślin uprawnych do zmieniających się warunków środowiskowych.

 

Badania  Badania


Źródło: Instytut Agrofizyki PAN

Jednostka ma szansę stać się ważnym, ponadregionalnym ośrodkiem badań dotyczących wykorzystywania produkcji rolnej do celów spożywczych i energetycznych. Z wyników prowadzonych prac skorzystają firmy działające w obszarze produkcji energii odnawialnej z biomasy oraz zajmujące się roślinną produkcją rolniczą i produkcją żywności.

Więcej informacji o inwestycji znajduje się na stronie Centrum Badawczo-Innowacyjnego Instytutu Agrofizyki PAN Link prowadzi do serwisu zewnętrznego oraz w Broszurze o Centrum Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (19,5 MB)

***

Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie realizował także dwa (już zakończone) projekty współfinansowane z Programu Rozwój Polski Wschodniej, w ramach których rozbudowano i doposażono laboratoria Centrum Doskonałości „AGROPHYSICS” Link prowadzi do serwisu zewnętrznego oraz utworzono Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego , w którym prowadzone są m.in. badania nad uzyskiwaniem energii z alg.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska