Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-03-2018

Komisja Europejska opublikowała decyzję zmieniającą zasady funkcjonowania Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej

Komisja Europejska opublikowała decyzję zmieniającą zasady funkcjonowania Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, której budowa była dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej na lata 2017-2013. Dofinansowanie projektu stanowiło pomoc publiczną i zostało przyznane decyzją Komisji Europejskiej w 2011 roku, w której, oprócz zasad przygotowania i realizacji projektu, Komisja Europejska określiła także zasady funkcjonowania infrastruktury telekomunikacyjnej w okresie jej eksploatacji.   

Na mocy przyjętej decyzji zmieniono wybrane zasady eksploatacji Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW) w celu optymalizacji funkcjonowania infrastruktury sieci. Zmiany dotyczą:

  • rozszerzenia możliwych modeli zarządzania projektem SSPW o model operatora publicznego, zgodnie z którym za zarządzanie infrastrukturą odpowiada podmiot publiczny;
  • umożliwienia pełnienia funkcji operatora SSPW przez podmioty zintegrowane wertykalnie;
  • elastycznego kształtowania kryteriów wyboru operatora infrastruktury;
  • lepszej identyfikacja obszarów białych: tradycyjnych i NGA, w oparciu o wyniki inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych prowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej;
  • umożliwienia podłączenia do SSPW przedsiębiorców telekomunikacyjnych z innych części Polski.  

Projekt pt. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) został zrealizowany w latach 2008-2015, w pięciu województwach Polski Wschodniej (lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim), w ramach Priorytetu II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Dzięki realizacji projektu SSPW zapewniono dostęp do Internetu szerokopasmowego na terenie ww. województw m.in. poprzez budowę 10,5 tys. km sieci szkieletowo-dystrybucyjnej i 1065 węzłów.

Pełna treść decyzji Modyfikacje w programie pomocy dotyczącym projektu pt. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (PDF 298 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska