Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-01-2016

Ministerstwo Rozwoju zapewnia dodatkowe miliony na pożyczki i poręczenia dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Ponad 23,5 mln zł z Programu Rozwój Polski Wschodniej w postaci pożyczek i poręczeń trafi do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego – poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Fundusze te umożliwią rozwój firm oraz tworzenie nowych miejsc pracy – dodał. 

Dodatkowe środki uzupełnią projekt realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”, z którego do końca III kwartału 2015 r. skorzystało już ponad 2,5 tys. firm.  Nowa pula pieniędzy trafi najpierw do pośredników finansowych, a później do firm.

Ministerstwo Rozwoju podjęło decyzję o przedłużeniu projektu do końca września 2016 r., a następnie zasileniu go dodatkowymi milionami, aby dać szansę na rozwój kolejnym przedsiębiorcom z Polski Wschodniej – zaznaczył  wiceszef resortu.

Celem przedsięwzięcia BGK jest zwiększenie dostępności MŚP z Polski Wschodniej do zewnętrznych źródeł finansowania, poprzez wykorzystanie tzw.  instrumentów finansowych. BGK udziela zwrotnego wsparcia instytucjom finansowym (pożyczka globalna), pełniącym funkcję pośredników finansowych (fundusze poręczeniowe oraz pożyczkowe), które następnie przekazują środki na rzecz ostatecznych odbiorców. Pośrednicy wyłaniani są w drodze konkursów organizowanych przez BGK. Dotychczas przeprowadzono ich sześć (po trzy dla instytucji oferujących reporęczenia i pożyczki). Od 28 grudnia 2015 r. do 12 stycznia 2016 r. trwa przyjmowanie wniosków od pośredników Link prowadzi do serwisu zewnętrznegoubiegających się o udzielenie im pożyczki globalnej, z której będą udzielać pożyczek przedsiębiorcom. 

 – Pożyczki i poręczenia udzielane w ramach projektu BGK to ogromna szansa dla firm, które chcą inwestować w rozwój, a nie posiadają odpowiednich środków finansowych czy zabezpieczeń, aby uzyskać wsparcie na rynku komercyjnym. Dodatkowo  krótka historia kredytowa lub jej brak, znacznie utrudniają lub uniemożliwiają otrzymanie kredytu na rynkowych  zasadach – podkreślił wiceminister Hamryszczak.

Wyłonieni przez BGK pośrednicy finansowi udzielają przedsiębiorcom wsparcia na preferencyjnych warunkach. Uzyskaną pomoc finansową firmy mogą przeznaczać na wprowadzanie nowoczesnych technologii, zakup nowego sprzętu, modernizację obiektów, tworzenie miejsc pracy czy też inne działania mające na celu ich rozwój. Ważne, aby nie finansowały one z tych środków bieżącej działalności, spłaty kredytów bądź też innych zobowiązań publiczno-prawnych.

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska