Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

beneficjenci

 • Województwo Lubelskie
 • Województwo Podkarpackie
 • Województwo Podlaskie
 • Województwo Świętokrzyskie
 • Województwo Warmińsko-Mazurskie

lokalizacja

5 województw Polski Wschodniej

działanie

V.2. Trasy rowerowe

wartość projektu

Ogółem 274,37 mln zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 223,62 mln zł)

 

Aktualności w projektach:


13-07-2012

Opis projektu

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie (ok. 350 km), podkarpackie (ok. 430 km), podlaskie (ok. 590 km), świętokrzyskie (ok. 190 km) i warmińsko-mazurskie (ok. 420 km). Będzie ona przeprowadzona przez atrakcyjne obszary, m.in. miejsca cenne przyrodniczo, zabytki, ważne węzły komunikacyjne, przesiadkowe. W projekcie zaplanowano modernizację już istniejących tras rowerowych, budowę nowych, wykorzystanie istniejących dróg o niewielkim natężeniu ruchu, utworzenie sieci miejsc postojowych i odpowiednie oznakowanie całego szlaku.

 

Planowany przebieg trasy rowerowej*

Przebieg tras w poszczególnych województwach

Lubelskie: od granicy z województwem podlaskim (gmina Konstantynów – przeprawa przez Bug w miejscowości Gnojno) przez miejscowości Terespol, Sławatycze, Włodowa, Wola Uhruska, Chełm, Krasnystaw, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Józefów do granicy z woj. podkarpackim w miejscowości Maziły (gmina Susiec).

Podkarpackie: od granicy z województwem lubelskim w miejscowości Podlesina (gmina Narol) przez Horyniec Zdrój, Przemyśl, Dynów, Rzeszów, Łańcut, Leżajsk, Ulanów do granicy z województwem świętokrzyskim w miejscowości Trześń (gmina Gorzyce).

Podlaskie: od granicy z województwem warmińsko-mazurskim w miejscowości Gromadczyzna (gmina Wiżajny) przez Suwałki, Wigierski Park Narodowy, Augustów, Biebrzański Park Narodowy, Goniądz, Tykocin, Narwiański Park Narodowy, Białystok, Supraśl, Siemianówkę, Białowieski Park Narodowy, Hajnówkę, Mielnik do granicy z woj. lubelskim w miejscowości Niemirów.

Świętokrzyskie: od granicy z województwem podkarpackim w Sandomierzu przez Klimontów, Iwaniska, Raków, Kielce do Sielpi Wielkiej (gmina Końskie).

Warmińsko-mazurskie: od granicy z województwem pomorskim (gmina Elbląg - przeprawa promowa przez Nogat w miejscowości Kępiny Wielkie) przez Elbląg, Braniewo, Pieniężno, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Węgorzewo, Gołdap do granicy z województwem podlaskim w miejscowości Żerdziany (gmina Dubeninki).

Od głównej trasy odchodzą „odnogi” - to łączniki i pętle, które prowadzą do miejsc atrakcyjnych turystycznie i węzłów komunikacyjnych. Zaplanowane zostały tam, gdzie nie było możliwości poprowadzenia trasy głównej: łącznik do PKP Korsze, pętla do Augustowa, łącznik do Łomży, pętla do Białowieży, łącznik do PKP Rzeszów, łącznik do PKP Kielce.

* Przebieg trasy może ulec niewielkim zmianom na etapie przygotowania dokumentacji technicznej związanej z realizacją projektów w terenie.

Realizacja projektu

Rozpoczęcie prac budowlanych na poszczególnych odcinkach trasy rowerowej będzie możliwe po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej i uzyskaniu ewentualnych pozwoleń. Budowa trasy rozpocznie się więc na początku 2014 r. Trasa nie będzie powstawać w jednym momencie, z niektórych odcinków będziemy mogli skorzystać już w drugiej połowie 2014 r. Całą trasą pojedziemy w 2015 r.

Wybór przebiegu trasy poprzedzony był szeregiem analiz i konsultacji. Wykonane zostały pomiary i prognozy ruchu. Zgodnie z założeniami projektu, trasa powinna być prowadzona po drogach publicznych tylko na odcinkach, gdzie średnie dobowe natężenie ruchu samochodowego nie przekracza 1000 pojazdów na dobę. Dla pozostałych odcinków przewiduje się wydzielenie rowerów z ruchu np. budowę ścieżki rowerowej.

W celu wyboru optymalnego przebiegu trasy brano pod uwagę:

 • wpływ usytuowania na zrównoważony rozwój, czyli na ile przebieg trasy wpłynie na wzrost liczby turystów i rowerzystów lokalnych oraz na rozwój infrastruktury turystycznej;
 • kryteria atrakcyjności turystycznej - zostały ocenione atrakcje turystyczne najbardziej rozpoznawalne w Polsce i poza granicami, obiekty wpisane na listę zabytków oraz atrakcyjność krajobrazowa otoczenia trasy rowerowej. Atrakcje turystyczne były przedmiotem licznych konsultacji;
 • kryteria funkcjonalne - rozwojowi ruchu rowerowego sprzyja duża liczba możliwych połączeń z innymi rodzajami transportu. Negatywnie natomiast oddziałują: skrzyżowania z koleją i drogami o znacznym natężeniu ruchu, oraz duża gęstość dróg;
 • kryteria transportowe - oceniony został przebieg korytarzy trasy rowerowej m.in. nachylenie, spójność połączenia z sąsiednimi województwami, długość trasy;
 • kryteria ekonomiczne, czyli koszty budowy i wykupu gruntów, efekty ekonomiczne i społeczne;
 • kryteria atrakcyjności przyrodniczej - wybrano wariant, który przebiegając przez tereny cenne przyrodniczo eksponuje ich walory jednocześnie chroniąc to, co najcenniejsze.


Kto skorzysta dzięki projektowi

Korzyści z budowy trasy osiągną mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy oraz turyści.

Trasa rowerowa będzie unikalnym produktem turystycznym, przyciągającym turystów polskich i zagranicznych. Będzie to znaczący impuls do rozwoju turystyki w pięciu województwach. Zwiększenie ruchu rowerowego i napływ turystów stworzy szanse na wzrost popytu na usługi w zakresie obsługi ruchu turystycznego - świadczone głównie przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki trasie rowerowej zwiększy się zapotrzebowanie miedzy innymi na usługi gastronomiczne i noclegowe.

Realizacja projektu pobudzi lokalnych przedsiębiorców oraz wpłynie pozytywnie na tworzenie nowych miejsc pracy, co jest niezwykle istotne dla mieszkańców Polski Wschodniej.

Dla Polski Wschodniej rozwój turystyki rowerowej będzie znaczącym czynnikiem rozwoju lokalnego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału, m.in. dużych naturalnych walorów krajoznawczo – turystycznych i przyrodniczych.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska