Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Uczelnie w Polsce Wschodniej

 

Uczelnie z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego otrzymały wsparcie z Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) na rozwój nauk techniczno-przyrodniczych i kierunków ścisłych. Dofinansowanie otrzymało 25 uczelni, które realizują 61 projektów. Szkoły wyższe korzystają ze środków PO RPW w wysokości około 2,5 mld zł. Wiele uczelni już dziś może się pochwalić nowymi laboratoriami, budynkami dydaktycznymi, nowoczesnymi bibliotekami i sprzętem naukowym najnowszej generacji. Skorzysta z niego około 100 tys. studentów.

Widziałeś reklamy? Poznaj naszych bohaterów – uczelnie, które w niej wystąpiły:

 Centralne Laboratorium Agroekologiczne

Centralne Laboratorium Agroekologiczne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie to miejsce, w którym badana jest żywność, woda i gleba. Dofinansowanie z Programu Rozwój Polski Wschodniej pozwoliło na przeniesienie laboratorium do Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego i wyposażenie go w najnowocześniejszy sprzęt.

Więcej o projekcie Strona otwiera się w nowym oknie

    
 Symulator lotów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Z symulatora lotów mogą korzystać studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. W ramach projektu Centrum Studiów Inżynierskich finansowanego z Programu Rozwój Polski Wschodniej powstają zespoły laboratoriów: lotnicze oraz mechaniki i budowy maszyn. Studenci już korzystają z nowego samolotu szkoleniowego (cessna). 

Więcej o projekcie Strona otwiera się w nowym oknie

    
 Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne Politechniki Rzeszowskiej

Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne Politechniki Rzeszowskiej oficjalnie otworzono w 2011 r. Powstało 19 sal dydaktycznych, laboratoria studenckie i naukowe, siedziba rektoratu i administracji uczelni oraz Biblioteka Główna, w której spotykamy sympatyczną studentkę.

Więcej o projekcie Strona otwiera się w nowym oknie

Chcesz zobaczyć inne projekty realizowane z Programu Rozwój Polski Wschodniej? Zajrzyj do pozostałych zakładek!

Zobacz, co jeszcze wspierają Fundusze Europejskie - Każdy korzysta, nie każdy widzi Strona otwiera się w nowym oknie

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska