Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

lokalizacja

województwa Polski Wschodniej, w szczególności podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz lubelskie

działanie

I.4. Promocja i współpraca

wartość projektu

3 856 800,00 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 2 950 452,00 zł)

www

przejdź na stronę projektu Odsyłacz


Wschodni Klaster Budowlany

Opis projektu

Wschodni Klaster Budowlany to projekt, który swoim zasięgiem obejmuje firmy budowlane z Polski Wschodniej. Są to podmioty z województwa podlaskiego (21) oraz warmińsko-mazurskiego (2), a także z lubelskiego (1). Docelowo planowane jest nawiązanie współpracy z innymi powiązaniami kooperacyjnymi innymi powiązaniami kooperacyjnymi innych regionów kraju.
Projekt Wschodni Klaster Budowlany jest komplementarny z działaniami prowadzonymi w ramach Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu- projektu koordynowanego przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe- oraz stanowi kontynuację promocji idei klasteringu, a także rozwoju powiązań między biznesem i nauką.
Misją Wschodniego Klastra Budowlanego jest wspieranie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze usług budowlanych skierowanych do polskich przedsiębiorców poprzez stworzenie trwałych ram współpracy opartych na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami naukowo-badawczymi i samorządami, w celu budowania i promocji mocnej pozycji konkurencyjnej w sferze usług budowlanych regionu Polski Wschodniej w szczególności województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz lubelskiego.

Cel ogólny

Celem ogólnym projektu jest zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy regionami Polski Wschodniej poprzez utworzenie i rozwój Wschodniego Klastra Budowlanego.

Cele szczegółowe

 • Zbudowanie powiązań pomiędzy podmiotami z województw regionu Polski Wschodniej poprzez utworzenie Wschodniego Klastra Budowlanego;
 • Rozwój Wschodniego Klastra Budowlanego poprzez kompleksowe opracowanie strategii rozwoju Klastra oraz realizację określonych strategii działań;
 • Rozwój Klastra Budowlanego poprzez kompleksowe opracowanie strategii marketingowej oraz realizację określonych w strategii działań;
 • Poprawa funkcjonowanie i podniesienie innowacyjności podmiotów powiązanych ideą klasteringu poprzez przeprowadzenie cyklicznych badań analitycznych oraz zastosowanie ich wyników (nawiązanie współpracy pomiędzy nauką a gospodarką);
 • Podniesienie konkurencyjności podmiotów zaangażowanych w powiązania kooperacyjne, poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług i produktów;
 • Promocja Klastra i idei klasteringu w Polsce Wschodniej poprzez wydanie cyklicznej publikacji, promocję na portalu internetowym, broszury informacyjne, , targi, konferencje, seminaria;
 • Rozwój Wschodniego Klastra Budowlanego poprzez przyjęcie nowych członków reprezentujących instytucje otoczenia biznesu z wszystkich województw Polski Wschodniej oraz nawiązanie współpracy z innymi powiązaniami kooperacyjnymi w kraju.

Planowane rezultaty projektu

 • Objęcie wsparciem przedsiębiorstw, instytucji działających na rzecz rozwoju budownictwa;
 • Opracowanie strategii rozwoju i strategii marketingowej oraz realizacja założonych w strategiach celów;
 • Opracowanie systemu monitorowania i ewaluacji działalności Klastra oraz wykonania badań i sporządzenie raportu z monitoringu;
 • Organizacja działań promocyjnych poprzez utworzenie oraz aktualizację portalu branżowego, cykliczną publikację, przygotowanie oraz dystrybucję materiałów promocyjnych;
 • Podniesienie jakości kapitału ludzkiego poprzez udział w konferencjach, seminariach;
 • Budowa przewagi konkurencyjnej Klastra na rynku regionalnym i krajowym;
 • Realizacja wspólnych projektów badawczych, eksportowych i edukacyjnych;
 • Nawiązanie współpracy z innymi powiązaniami kooperacyjnymi innych regionów kraju.

   

I Forum Polskich Klastrów Budowlanych

  


Podmioty uczestniczące w projekcie:

 • ARH+ Architekt Andrzej Rydzewski/Białostocka Centrala Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.
 • Budomex Puza Sp. j.
 • BUDREM PODLASIE Sp. z o.o.
 • Centrum Informatyki ZETO S.A.
 • Doradztwo Ubezpieczeniowe M. Jakubowski, Jankowski Sp. j.
 • „DREWLUX” S.C. U.P.H. Szmidt J. Sieńko S.
 • ECDS Polska Sp. z o.o.
 • ELTOR Białystok Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych
 • Firma Handlowo-Usługowa ATIS DOM Wojciech Jurczuk
 • Ireneusz Kozłowski S.A.
 • IZOTERM S.C. Usługi instalacyjne
 • MSG-GRANIT Swatkowscy Sp. j.
 • PREFABET EŁK Sp. z o.o.
 • P.P.H.U. UNICELL POLAND Sp. z o.o.
 • P.W. RAWBUD Development Sp. z o.o.
 • REM- BUD I. Butkiewicz i Wspólnicy Sp. j.
 • Rogowski Development Sp. z o.o.
 • Suwalskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe „WITAL” Kolenkiewicz, Bździło Sp. j.
 • Z.T.O.M. CORAL W. Perkowski, J. Perkowski Sp. j.
 • Zakład Remontowo- Usługowy Instalacji i Urządzeń Elektroenergetycznych „ELREM” Sp. z o.o.
 • Zakład Stolarski Awruk Wiaczesław
 • Zakład Ślusarsko- Stolarski DREWMET Wiktoria Niedbała

 

Źródło informacji i zdjęć: Wschodni Klaster Budowlany Strona otwiera się w nowym oknie

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska