Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca

Gmina Krosno

lokalizacja

miasta: Ełk (woj warmińsko-mazurskie), Krosno (woj. podkarpackie) i Chełm (woj. lubelskie)

działanie

I.4. Promocja i współpraca

wartość projektu

1 753 537,52 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 1 487 629,25 zł)


Odlotowa Polska Wschodnia

Opis projektu

Projekt realizowany jest przez  Krosno (województwo podkarpackie) w partnerstwie z Chełmem (województwo lubelskie) i Ełkiem (województwo warmińsko-mazurskie). Istotą programu jest budowa i modernizacja lotnisk oraz utworzenie oferty dla przemysłu lotniczego, które przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i naukowej miast beneficjentów.

Działania zaplanowane do realizacji

 1. Opracowanie wspólnej Strategii rozwoju regionów Polski Wschodniej  na lata 2013-2033 w oparciu o sektor lotniczy.

  W ramach działania zaplanowano opracowanie:
  • planu generalnego (master plan) dla lotniska w Krośnie;
  • ekspertyzy dotyczącej potencjału społeczno-gospodarczego miasta Chełm w zakresie branży lotniczej;
  • badań i analiz potencjału lotniczego wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

 2. Opracowanie dokumentacji dla budowy lotniska w Ełku:

  Zaplanowano opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowanie studium wykonalności, raportu oceny oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz decyzji lokalizacyjnej dla budowy lotniska.

 3. Organizacja konferencji dotyczących potencjału inwestycyjnego miast lotniczych Polski Wschodniej.

  W ramach działania zaplanowano organizację trzech konferencji w miastach partnerskich. Podczas konferencji zamykającej projekt w Krośnie zostanie zorganizowany piknik lotniczy („Piknik Odlotowej Polski Wschodniej”)

 4. Realizacja działań promocyjnych.

Zaplanowano opracowanie i druk folderów promocyjnych, zakup gadżetów reklamowych oraz produkcję i emisję wspólnego spotu reklamowego w telewizji ogólnopolskiej.

 

Odlotowa Polska Wschodnia   Odlotowa Polska Wschodnia

 

Odlotowa Polska WschodniaKto skorzysta dzięki projektowi

 • mieszkańcy Polski Wschodniej, w szczególności województwa podkarpackiego, lubelskiego i warmińsko- mazurskiego,
 • przedsiębiorcy.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska