Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

lokalizacja

województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie

działanie

I.4. Promocja i współpraca

wartość projektu

3 915 800,00 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 2 995 587,00 zł)

www

przejdź na stronę projektu Odsyłacz


Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej

Opis projektu

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej to inicjatywa, która powstała na Podlasiu, w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. Misją nowopowstałego podmiotu jest wspieranie branży turystycznej i rekreacyjno-sportowej poprzez stworzenie stałych ram dla szeroko rozumianej współpracy, obejmującej transfer wiedzy, wymianę doświadczeń oraz budowanie i rozwijanie wspólnej oferty.

Klaster Marek Turystycznych to wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu Polski wschodniej poprzez:

 • Budowę świadomości rangi Klastra na rynku regionalnym, krajowym i światowym;
 • Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Klastra poprzez przyjęcie do realizacji z rekomendacji wniosków w ramach przeprowadzonych badań naukowych;
 • Rozwój działań zorientowanych na promocję oferty członków Klastra poprzez organizację seminariów, konferencji, misji handlowych;
 • Promocje marek obszarowych w kontekście zwiększenia ich rozpoznawalności;
 • Oferowanie usług o najwyższej jakości;
 • Dbałość o pozytywny wizerunek Klastra i jego uczestników;
 • Aplikowanie o środki z zewnętrznych źródeł finansowania.

 

Jezioro Wigry, klasztor   Osada w Oszkinie

Klasztor nad jeziorem Wigry                                        Osada w Oszkinie

Cisowa Góra   Szelement

Cisowa Góra                                                       Szelement

Śluza Perkuć    Wigierska kolej wąskotorowa

     Śluza Perkuć                                        Wigierska kolej wąskotorowa


Uczestnicy projektu

 • PWHU „Zbyszko” Sp. z o.o.
 • PPHU Zofia Chmielewska
 • Youth Hostel/ SSM Podlasie/ PITM
 • Suwalska Izba Rolniczo- Turystyczna
 • „MARKA-Konsulting” Usługi Turystyczno-Hotelarskie Marek Dudkiewicz
 • Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej
 • Stowarzyszenie Agroturystyczne „Mazurska Kraina”
 • WIP Sp. z o.o.
 • Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie Sp. z o.o.
 • ECEBE Sp. z o.o.
 • Zajazd Turystyczny HETMAN
 • Casablanca Catering Sp. z o.o.
 • Hotel Gołębiewski Tadeusz Gołębiewski
 • Norwa Service
 • Nature Ravel
 • Firma Agro- Ekoturystyczna PLATTE
 • Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury Południowe”
 • Fundacja Zielone Płuca Polski
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • IWA Hotel Żubrówka
 • ADER - Aleksander Niczyporuk - kompleks turystyczny „SIOŁO BUDY”

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska