Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca

Gmina Miasto Elbląg

lokalizacja

miasta: Elbląg i Suwałki

działanie

I.4. Promocja i współpraca

wartość projektu

994 000,00 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 844 900,00 zł)

www

przejdź na stronę projektu Odsyłacz


Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na przykładzie Elbląga i Suwałk

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowanie partnerstwa pomiędzy miastami Elbląg i Suwałki. Miasta zawiązują współpracę, by stać bardziej konkurencyjne na rynku gospodarczym w Polsce. Pomimo pewnej degradacji ich pozycji, posiadają nadal  duże zasoby społeczno- gospodarcze oraz uwarunkowania wynikające m.in. z korzystnego położenia (np. atrakcyjne położenie przyrodnicze i geograficzne), które pozwalają na wypracowanie wspólnej płaszczyzny porozumienia w celu zwiększenia potencjału rozwojowego tych regionów.

Zakres projektu obejmuje analizę potencjału gospodarczego obu miast:

 • Ogólna sytuacja społeczno- gospodarcza regionów Elbląga i Suwałk.
  Rezultat badania to stworzenie wspólnej kompleksowej oferty inwestycyjnej miast oraz systemu informacji gospodarczej, w celu zwiększenia zainteresowania kapitału zagranicznego i krajowego inwestowania w badanych miastach.
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego obu regionów.
  Cel badania to zebranie danych dotyczących możliwości i oczekiwań odnośnie przełamywania barier komunikacyjnych. Omówienie roli działań teleinformatycznych w minimalizacji zagrożeń wynikających z wykluczenia cyfrowego społeczeństwa Polski Wschodniej doprowadzi do opracowania modeli rozwoju systemów informacyjnych jako determinantów konkurencyjności gospodarczej.
 • Potencjał turystyczny obu regionów.
  Charakterystyka sektora turystycznego pozwoli zidentyfikować problemy z jakim borykają się firmy z tej branży oraz powoli opracować metody ich rozwiązywania.
 • Potencjał innowacyjny obu regionów.
  Celem analizy jest określenie wspólnych instrumentów wspierania innowacyjności przedsiębiorstw we współpracy z nauką i samorządem funkcjonującym na poziomie lokalnym, przy wykorzystaniu doświadczeń krajowych i zagranicznych.

Cel projektu

Celem projektu realizowanego przez Gminę Miasto Elbląg i Gminę Miasto Suwałki jest stworzenie strategii rozwoju ponadregionalnego poprzez zbudowanie stałej platformy współpracy.
W wyniku współpracy pomiędzy miastami powstanie dokument Strategia rozwoju ponadregionalnego w Polsce Wschodniej na przykładzie Elbląga i Suwałk. Opracowanie tego dokumentu zapewni stworzenie wspólnej prorozwojowej polityki na rzecz skutecznego sterowania procesami rozwoju obu miast.

Partnerzy projektu

 • Gmina Miasto Elbląg
 • Gmina Miasto Suwałki
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
 • Park Naukowo- Technologiczny Polska- Wschód w Suwałkach

Rezultaty projektu

 • Film promujące miasta Elbląg i Suwałki
 • Strategia Rozwoju Ponadregionalnego w Polsce Wschodniej na przykładzie współpracy Elbląga i Suwałk

 

  

 Konferencja otwierająca projekt, 
15.10.2009

            Seminarium "Miejsce i znaczenie sektora prywatnego w rozwoju regionu", 22.04.2010 r.

   

Elbląg

  

 Suwałki

 

Źródło infromacji i zdjęć: strona projektu Strona otwiera się w nowym oknie

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska