Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca

Gmina Miasto Biłgoraj

lokalizacja

Biłgoraj

działanie

IV.1 Infrastruktura drogowa

wartość projektu

47 788 640,07 zł (w tym wartość dofinansowania z UE 21 011 129,65  zł)


14-08-2014

Budowa obwodnicy m. Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska

Projekt Gminy Miasta Biłgoraj zakłada budowę obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska. Dodatkowo, w ramach inwestycji powstanie most na rzece Czarna Łada oraz przebudowany zostanie most na rzece Biała Łada.  

 

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 oraz budowa nowoprojektowanego odcinka od ul. Krzeszowskiej do włączenia w ul. Tarnogrodzką. Obwodnica o długości 3,25435 km przebiegać będzie częściowo starym śladem – ul. Jana Pawła II i ul. Tarnogrodzką (o długości 2,49143 km) a nowoprojektowana część drogi (o długości 0,76292 km) będzie miała początek od ul. Krzeszowskiej i dalej będzie przebiegała w stronę skrzyżowania z ul. Motorową przez tereny niezabudowane w południowej części miasta.

Ponadto, w ramach inwestycji planowana jest przebudowa mostu na rzece Biała Łada, budowa mostu na rzece Czarna Łada, budowa oświetlenia drogi, kanalizacji deszczowej, dróg serwisowych, rowów odwadniających, przepustów, ścieżek rowerowych, zjazdów, skrzyżowań, zatoki autobusowej i chodników.

 

Cele projektu

Realizacja projektu ma na celu lepsze wykorzystanie społeczno-gospodarczego Miasta Biłgoraj do aktywnego tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionu i Polski Wschodniej, a także poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu, zwiększenie dostępu do obiektów kluczowych dla rozwoju województwa.

 

Planowane produkty i rezultaty 

Produkty:

  • Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 2,49143 km
  • Długość wybudowanych dróg wojewódzkich – 0,76292 km

Rezultaty: 

  • Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – 9 788 250,00 PLN/rok
  • Oszczędność czasu w przewozach towarowych  – 1 541 244,41 PLN/rok

 

Kto skorzysta dzięki realizacji projektu

Mieszkańcy Miasta Biłgoraj, powiatu biłgorajskiego oraz województwa lubelskiego, turyści i osoby odwiedzające obszar objęty oddziaływaniem projektu, sektor biznesowy.


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska