Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

14-01-2014

Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego

Projekt polegał na rozbudowie Kieleckiego Parku Technologicznego, który powstał w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Dzięki nowej inwestycji powstała dodatkowa i nowoczesna infrastruktura, przygotowana z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą prowadzić działalność w stolicy województwa świętokrzyskiego.    

Opis projektu

Inwestycja „Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" jest nowym przedsięwzięciem, które stanowi kontynuację budowy i rozbudowy Kieleckiego Parku Technologicznego.

Projekt polega w szczególności na powiększeniu i modernizacji istniejącej zabudowy KPT wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stworzeniu nowoczesnych, dobrze wyposażonych powierzchni i kompleksowych rozwiązań dla innowacyjnego biznesu, w tym stworzenie zaplecza B+R dla przedsiębiorstw.

Dzięki przedsięwzięciu rozbudowana zostanie i udostępniona przedsiębiorcom dodatkowa infrastruktura do prowadzenia innowacyjnej działalności w ramach Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z wyposażeniem znajdujących się w niej laboratoriów.

Projekt objął 3 zasadnicze zadania

Zadanie 1. Rozbudowa Strefy 1 - Stworzenie Zespołu Inkubatorów Technologicznych KPT:

 • kompleksowa modernizacja budynku Wyższej Szkoły Umiejętności na potrzeby utworzenia Zespołu Inkubatorów,
 • budowa parkingu dla Zespołu Inkubatorów Technologicznych KPT,
 • utworzenie przestrzeni coworkingowej w KPT.

Zespół Inkubatorów KPT to nowoczesna przestrzeń dedykowana branży teleinformatycznej. Jego oferta koncentruje się na usługach dla firm, adekwatnych do ich potrzeb, etapu rozwoju oraz specyfiki branży, w jakiej funkcjonują. Nowy budynek otrzymał nazwę SKY-e nawiązuje do szkockiej wyspy Skye, uznawanej za jeden z najpiękniejszych zakątków Europy. Budynek, podobnie jak wyspa, łączy ekologię i nowatorskie rozwiązania. Na szklanej elewacji zamontowano panele fotowoltaiczne, które przetwarzać będą energię słoneczną w elektryczną.

Zespół Inkubatorów IT


Zadanie 2. Rozbudowa Strefy 2 - Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Centrum Technologicznego:

 • budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną

 • budowa hal przemysłowych z zapleczem B+R, infrastrukturą socjalno-biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą

Kielecki Park Technologiczny posiada 4 hale produkcyjno-laboratoryjne. Wybudowano je z myślą o dużych firmach, które chcą rozwinąć działalność produkcyjną.

Hala Singapure Tech ma 2200 m2. została profesjonalnie przygotowana pod potrzeby inwestorów. Budynek podzielony jest na część produkcyjną, zaplecze badawczo – rozwojowe czyli Centrum CNC oraz zaplecze socjalne.

Hale Yuyao i Recife mają po 3200 m2. Każda została profesjonalnie przygotowana pod potrzeby inwestorów. Budynki podzielone są na część produkcyjną, zaplecze badawczo – rozwojowe oraz socjalne. Pierwszą z hal wynajęła już firma Vive Creation.

 • adaptacja antresoli hali produkcyjnej CT wraz z podziałem pomieszczeń

 • utworzenie Centrum Szybkiego Prototypowania LabDesign

  Centrum umożliwia wytwarzanie prototypów produktów bądź gotowych krótkich serii produkcyjnych poprzez   automatyczne   wytwarzanie   elementów   przedmiotów   bądź   gotowych   przedmiotów. Technologia ma szerokie zastosowanie w dziedzinach takich jak medycyna, ortodoncja, stomatologia, przemysł samochodowy, elektronika, wytwarzanie biżuterii, zabawek. Kluczowym elementem metody jest także jej ekonomiczność,  brak odpadów materiałowych, oszczędność energii, brak konieczności stosowania form, szybkość  dla wytwarzania pojedynczych elementów bez konieczności uruchamiania całej linii produkcyjnej.

 • utworzenie Centrum Kompetencji i Kreatywności w zakresie Fashion Design

Centrum powstało by pełnić kilka kompatybilnych funkcji, m.in. w zakresie projektowania produktu, wykonania jego prototypu oraz zapoznania się z potencjałem sprzedażowym.

Jego oferta skierowana jest przede wszystkim do uczniów, studentów i absolwentów kierunków związanych z wzornictwem i projektowaniem oraz do pasjonatów mody.

W Centrum Kompetencji i Kreatywności Fashion Design znalazły się: szwalnia, prototypowania wyposażona w maszyny do szycia, wykańczania i ozdabiania odzieży; pracownia graficzna ze specjalistycznym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym; showroom z mobilnym podestem scenicznym do prezentacji kolekcji; nowoczesne studio fotograficzne oraz biblioteka.

Zespół projektujący produkt

 • utworzenie Centrum Kompetencji w zakresie CNC

  Obróbka CNC pozwala na szybkie, bardzo dokładne i wysoce powtarzalne wykonanie często bardzo złożonych kształtów.

 Zadanie III - Rozbudowa części wspólnej Strefy 1 i Strefy 2 Kieleckiego Parku Technologicznego.

 • budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną;
 • budowa hal przemysłowych z zapleczem B+R, infrastrukturą socjalno-biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą;
 • adaptacja antresoli hali produkcyjnej CT wraz z podziałem pomieszczeń;
 • utworzenie Centrum Szybkiego Prototypowania LabDesign;
 • utworzenie Centrum Kompetencji i Kreatywności w zakresie Fashion Design;
 • utworzenie Centrum Kompetencji w zakresie CNC.

Cele projektu

Główy cel przedsięwzięcia to poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej – rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych w Gminie Kielce i regionie.

Celami szczegółowymi projektu są m.in.:

 • zwiększenie odpowiednio przystosowanej, nowoczesnej infrastruktury badawczej o dodatkowe powierzchnie laboratoryjne, biurowe oraz produkcyjne;
 • pomoc w tworzeniu i rozwoju firm w ramach rozbudowanej infrastruktury Parku;
 • skuteczne wykorzystanie wiedzy i badań naukowych w gospodarce regionu;
 • zwiększenie zdolności firm do tworzenia i wdrażania nowych technologii oraz innowacyjnych produktów w województwie świętokrzyskim;
 • stworzenie kompleksowych rozwiązań infrastrukturalnych w pełni odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw i współpracy z jednostkami naukowymi;
 • rozwój współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami;
 • stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu nowych miejsc pracy i zahamowaniu efektu migracji w regionie;
 • tworzenie warunków do rozwoju procesów transferu technologii i komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych z instytucji naukowych do praktyki gospodarczej;
 • wspieranie w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw w fazie inkubacji i po jej zakończeniu;
 • upowszechnianie najlepszych praktyk w ramach współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości;
 • promocja atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz kreowanie pozytywnego wizerunku gospodarki województwa jako obszaru Polski Wschodniej.

Planowane produkty i rezultaty:  

 • zwiększenie infrastruktury KPT  o dodatkowe 16 734,74 m2 powierzchni biurowej, administracyjnej, usługowej, laboratoryjnej i produkcyjnej, zapewniającej przedsiębiorcom dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym o:
  • dodatkową powierzchnię użytkową - Strefa 1 Zespół Inkubatorów Technologicznych 4 988,29 m;
  • dodatkową powierzchnię użytkową - Strefa 2 Centrum Technologiczne 11 748,64 m2;
  • powierzchnię zaadaptowanych modułów biurowych na antresoli Hali CT 1 681,81 m2.
 • przekształcenie na cele badawczo-rozwojowe powierzchni dwóch modułów w budynku usługowo-laboratoryjno-produkcyjnego Centrum Technologicznego - ok. 800 m2 w których zlokalizowane będą Centrum Szybkiego Prototypowania LabDesign i Centrum Kompetencji i Kreatywności Fashion Design;
 • wsparcie terenów inwestycyjnych w ilości 4,5428 ha;
 • liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach: 10 szt. (w rok po zrealizowaniu inwestycji), docelowo 50 innowacyjnych przedsiębiorstw, w szczególności nastawionych na rozwój produktów, metod wytwarzania i usług w branżach technologicznie zaawansowanych;
 • wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach – 91 842 952,00 zł;
 • przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy – 10.

Zrealizowane przedsięwzięcie przyczynia się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw lokujących swoją dzielność w województwie świętokrzyskim. Inwestycja wpływa na przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego województwa świętokrzyskiego. 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska