Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca

Gmina Miasto Puławy

lokalizacja

Puławy

działanie

I.3 Wspieranie innowacji

wartość projektu

37 335 255,45 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 31 080 628,37)

www www.ppnt.pulawy.pl 

14-01-2014

Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Realizacja projektu „Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego” zwiększy atrakcyjność oferty Parku powstałego dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwój Polski Wschodniej. Inwestycja zakłada m.in.  utworzenie i wyposażenie 4 specjalistycznych laboratoriów.

Puławski Park Naukowo-Technologiczny

 

Opis projektu
Przedmiotem projektu jest rozwój i rozbudowa oferty istniejącego Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz doposażenie Parku w aparaturę naukową służącą do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wdrożenie wyników tej działalności w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym, elektrotechnicznym.

 

Cele i planowane rezultaty
Celem głównym projektu jest „Poprawa wizerunku i przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionu poprzez zapewnienie warunków do prowadzenia działalności opartej na wiedzy”. Jego osiągnięcie będzie możliwe dzięki realizacji celów szczegółowych:

 • poprawa oferty PPN-T dla obecnych i przyszłych najemców,
 • rozwój oferty dla przedsiębiorstw wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne(ICT),
 • przyciągnięcie klientów z sektora badań stosowanych i wdrożeniowych,
 • wsparcie nowoczesnych gałęzi gospodarki w regionie lubelskim,
 • polepszenie pozycji konkurencyjnej Parku.

W ramach przedsięwzięcia  utworzone oraz wyposażone zostaną 4 laboratoria: 

 • materiałów biodegradowalnych,
 • związków biologicznie aktywnych, 
 • badań i rozwoju azotanów srebra,
 • laboratorium badawczo-rozwojowe ceramiki półprzewodnikowej.

Realizacji projektu umożliwi także rozszerzenie usług informatycznych, świadczonych na rzecz przedsiębiorców, o dodatkowe funkcjonalności, poprzez utworzenie data center (wraz z redundantnym łączem światłowodowym).

 

Kto skorzysta dzięki projektowi 

 • instytucje naukowo-badawcze (uniwersytety i szkoły wyższe, instytuty badawcze), 
 • małe, średnie i duże firmy, 
 • władze lokalne i regionalne, 
 • instytucje wsparcia i partnerstwa ekonomiczno-społecznego (organizacje pozarządowe i przedstawicielskie biznesu, stowarzyszenia zawodowe, związki zawodowe),
 • instytucje finansowania ryzyka.

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska