Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

lokalizacja

Lublin

działanie

I.3. Wspieranie innowacji

wartość projektu

26 371 086,00 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 21 527 147,60 zł)

www

przejdź na stronę projektu

 

 

Aktualności w projekcie:

 


Rozbudowa infrastruktury i doposażenie laboratoriów Centrum Doskonałości Agrophysics

Przedmiotem projektu jest rozbudowa infrastruktury i doposażenie laboratoriów Centrum Doskonałości Agrophysics w ramach trzech zadań inwestycyjnych: 1. nadbudowa nowego obiektu laboratoriów na bazie istniejącego budynku, 2. termomodernizacja głównego obiektu Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, 3. doposażenie laboratoriów w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą oraz zakup mebli laboratoryjnych i biurowych.

 

Laboratorium Centrum Doskonałości Agrophysics  Laboratorium Centrum Doskonałości Agrophysics

Aparatura naukowo-badawcza  Aparatura naukowo-badawcza

Aparatura naukowo-badawcza  Spektometr sprzężony z chromatografem

Aparatura naukowo-badawcza  Aparatura naukowo-badawcza


Opis projektu

Przedmiotem projektu jest rozbudowa infrastruktury i doposażenie laboratoriów Centrum Doskonałości Agrophysics w ramach trzech zadań inwestycyjnych:

 1. Nadbudowa nowego obiektu laboratoriów na bazie istniejącego budynku.
 2. Termomodernizacja głównego obiektu Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.
 3. Doposażenie laboratoriów w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą oraz zakup mebli laboratoryjnych i biurowych.

Zakres realizacji projektu:

 1. Nadbudowa obiektu laboratoriów. Pierwszym krokiem będzie rozbiórka części parterowej istniejącego budynku i nadbudowanie dwóch kondygnacji na planach istniejących fundamentów starego obiektu. W obiekcie zostaną zamontowane wszelkie niezbędne media i instalacje i wyposażony zostanie według istniejących standardów w infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych. Przy etapie nadbudowy zakupione zostaną nowoczesne meble laboratoryjne i biurowe.
 2. Termomodernizacja głównego obiektu IA PAN. Zakres działań polegał będzie na dociepleniu i wykonaniu fasady z blachy, rozbudowie wejść do budynku, wymianie okien i zamontowaniu platformy dla niepełnosprawnych.
 3. Zakup aparatury naukowo-badawczej. Zakres aparatury opracowany został na podstawie określonego zapotrzebowania przez komórki organizacyjne (Zakłady) IA PAN w Lublinie, na podstawie prowadzonych badań, potencjalnych możliwości badawczych kierunków zaawansowanych technik badawczo-rozwojowych.

Cel i planowane rezultaty

Realizacja projektu poprawi warunki pracy kadry naukowej, rozszerzy zasoby lokalowe, zwiększy liczbę studentów studiów doktoranckich, poprawi sytuację finansową jednostki, poprzez uzyskanie oszczędności energii, co przełoży się na większe wparcie finansowe badań naukowych, a także zwiększy potencjał naukowo-badawczy Instytutu dzięki zakupowi niezbędnej aparatury. W efekcie wzrosną możliwości opracowania większej liczby rozwiązań innowacyjnych, prowadzenia badań oraz rozwoju nauki i wiedzy. Kolejnym krokiem będzie rozszerzenie współpracy z przedsiębiorstwami.

Pozostałe rezultaty:

 1. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej – rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych – poprzez modernizację bazy laboratoryjnej Instytutu Agrofizyki PAN, służącej potrzebom nowoczesnej gospodarki.
 2. Zwiększenie potencjału badawczego i naukowego Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie oraz podniesienie atrakcyjności Instytutu jako partnera dla sektora przedsiębiorstw i sektora przemysłu.
 3. Upowszechnienie sieciowego współdziałania Instytutu z przedsiębiorstwami.
 4. Podniesienie konkurencyjności Instytutu jako partnera badawczego na arenie międzynarodowej. Cel realizowany będzie poprzez zwiększenie liczby publikacji naukowo-badawczych o zakresie międzynarodowym, organizację konferencji, wymianę kadrową z placówkami zagranicznymi, przyjmowanie studentów zagranicznych itp.
 5. Wzrost zatrudnienia.
 6. Wzrost konkurencyjności współpracujących z Instytutem przedsiębiorstw, poprzez uzyskanie wzrostu jakości produktów przy utrzymaniu poziomu ceny.

 

Kto skorzysta dzięki projektowi

Przede wszystkim naukowcy Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Ponadto beneficjentami projektu będą studenci doktoranci z zakresu nauk agrofizycznych prowadzący swe przewody doktorskie w Instytucie Agrofizyki PAN.

Beneficjentami pośrednimi będą przedsiębiorstwa współpracujące z Instytutem Agrofizyki w zakresie rozwiązań innowacyjnych.

Oddziaływanie projektu obejmie również inne instytucje naukowe współpracujące z placówką zarówno w kraju, jak za granicą. Lista instytucji współpracujących z Instytutem Agrofizyki PAN znajduje się na stronie internetowej Instytutu

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska