Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

lokalizacja

województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie

działanie

I.4. Promocja i współpraca

wartość projektu

4 801 711,68 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 3 673 309,43 zł)

www Przejdź na stronę projektu 

 


RAZEM CIEPLEJ - Rozwój Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego

Opis projektu

Przedmiotem Projektu są działania mające na celu rozwój powiązania kooperacyjnego pomiędzy podmiotami działającymi w branży usług ciepłowniczych - Warmińsko-Mazurskiego Klastra RAZEM CIEPLEJ.

Grupą docelową Projektu są przedsiębiorstwa energetyki cieplnej z regionu Polski Wschodniej, działające na zasadzie współpracy w ramach Klastra.

Projektu obejmuje następujące działania:

 1. Organizacja i funkcjonowanie Biura Klastra.
 2. Organizacja zagranicznych misji branżowych.
 3. Promocja i pozyskiwanie nowych członków Klastra, identyfikowanie nowych inicjatyw klastrowych, w tym:
  • reklama i promocja idei klasteringu (ulotki, foldery),
  • spotkania, konferencje,
  • stworzenie strony internetowej na potrzeby rozwoju klastra.
 4. Opracowanie dokumentów operacyjnych Klastra, w tym „Strategii rozwoju i współpracy Klastra” oraz „Strategii marketingowej Klastra”.
 5. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności klastra przez zakup wyników badań, analiz, ekspertyz, technologii, know-how, w szczególności zlecenie przeprowadzenia badań i ekspertyz.

Cel i planowane rezultaty

Głównym celem projektu jest rozwój powiązania kooperacyjnego pomiędzy podmiotami działającymi w branży usług ciepłowniczych, jakim jest Warmińsko-Mazurski Klaster RAZEM CIEPLEJ.

Głównym celem powołania Klastra było m.in. prowadzenie wspólnych działań w zakresie wdrażania nowych produktów, aktywności promocyjnej i dystrybucji przedsiębiorstw energetyki cieplnej. Wymaga to nie tylko innowacyjności w zakresie podejmowanej aktywności produktowej i promocyjnej, ale również  koordynacji tych działań na poziomie Klastra jako całości. Dzięki podjęciu takich wspólnych i skoordynowanych działań przedsiębiorstwa wchodzące w skład Klastra będą miały możliwość zwiększenia poziomu swojej konkurencyjności i dostosowania kompetencji marketingowych do wymogów współczesnego rynku.

Celami szczegółowymi (bezpośrednimi) związanymi z realizacją Projektu i podejmowanymi działaniami będą:

 1. Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Klastra zapewnione dzięki zakupowi wyników badań, analiz, ekspertyz.
 2. Nawiązanie i utrzymanie współpracy podejmowanej z partnerami z innych krajów, z innymi klastrami, jak również z jednostkami badawczymi i naukowymi oraz zapoznanie członków klastra z zastosowaniem nowoczesnych technologii wykorzystywanych przez zagraniczne podmioty zapewnione dzięki organizacji zagranicznych misji branżowych.
 3. Promocja Polski Wschodniej jako regionu cechującego się zaawansowanym technologicznie i nowoczesnym ciepłownictwem.
 4. Rozbudowa sieci Klastra o nowe podmioty, szczególnie inne przedsiębiorstwa z branży ciepłowniczej, branży energetycznej, producentów i dystrybutorów biomasy, systemów solarowych, instytucji okołobiznesowych.
 5. Uporządkowanie ról poszczególnych podmiotów w realizacji zadań i ułatwienie ich koordynacji zapewnione dzięki opracowanie dokumentów operacyjnych Klastra.
 6. Identyfikacja kierunków i działań priorytetowych dla branży.
 7. Identyfikacja możliwości w zakresie wprowadzenia do oferty firm nowych produktów i usług oraz pozyskiwania nowych odbiorców zapewniona dzięki opracowaniu strategii marketingowej Klastra.
 8. Wysoka jakość obsługi Partnerów Klastra i stworzenie „wizytówki Klastra”, a tym samym rozpoznawalności powiązania wśród ogółu społeczeństwa zapewnione dzięki organizacji i funkcjonowaniu Biura Klastra.

Kto skorzysta dzięki projektowi

Sektor energetyczny jest sektorem strategicznym zarówno dla bezpieczeństwa państwa, jak i regionu, a co za tym idzie wywiera znaczący wpływ na rozwój gospodarki krajowej, stymulując jej efektywne funkcjonowanie.

Realizacja Projektu jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy przedsiębiorstw energetyki cieplnej z regionów Polski Wschodniej i ma za zadanie zaspokojenie tych potrzeb.
 
Uczestnicy projektu

Samorządy

 • Województwo Warmińsko-Mazurskie, Zarząd Województwa,
 • Urząd Miasta Iławy.

Ciepłownie

 • Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o.o.„COWIK” w Bartoszycach,
 • Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Działdowie,
 • Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Iławie,
 • Komunalna Energetyka Cieplna „Komec” Sp. z o. o. w Kętrzynie
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Morągu,
 • Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Mrągowie,
 • Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. w Nidzicy,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie,
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

Instytucje, inni

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
 • WIKLAN Sp. z o.o.,
 • Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie RAZEM CIEPLEJ,
 • Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.

 

Źródło informacji: strona internetowa projektu Odsyłacz

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska