Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca

miasto Białystok

lokalizacja

Białystok

działanie

III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego

wartość projektu

195 954 277,41 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 138 108 017,00 zł)

www przejdź na stronę projektu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

 

Aktualności w projekcie


Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap III

Głównym celem projektu było zwiększenie mobilności mieszkańców białostockiego obszaru metropolitalnego oraz poprawa funkcjonalności i efektywności ekonomicznej transportu miejskiego. Objął on zakup 70 autobusów, modernizację układu komunikacyjnego miasta oraz budowę systemu zarządzania ruchem.

Opis projektu

Projekt zakładał usprawnienie systemu transportowego miasta, a w szczególności komunikacji publicznej.

Zakres projektu:

1. Zakup ekologicznego taboru autobusowego obejmującego:  40 jednoczłonowych i 30 dwuczłonowych autobusów zasilanych ON (w tym kasowniki i urządzenia na potrzeby organizatora komunikacji miejskiej.

2. Modernizacja układu komunikacyjnego miasta, w tym:

 • przebudowa i rozbudowa ciągu ulic: J. H. Dąbrowskiego, Al. J. Piłsudskiego, H. Sienkiewicza na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Białówny;
 • budowa ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Antoniuk Fabryczny;
 • budowa ul. Wierzbowej na odcinku od Ronda Reagana do ul. Antoniukowskiej;
 • przebudowa ulicy Lipowej na odcinku od ul. Malmeda do Placu Niepodległości w Białymstoku wraz z wlotami ulic bocznych;
 • budowa centrum przesiadkowego przy ul. H. Sienkiewicza w rejonie rzeki Białej.

3. Budowa systemu zarządzania ruchem.

Zaprojektowanie i budowa systemu zarządzania ruchem oraz integracja istniejących elementów zarządzania ruchem miejskim, w tym:
przebudowa i modernizacja skrzyżowań (sterowniki, łączność, uzupełnienie systemów detekcji pojazdów),

 • posadowienie znaków zmiennej treści z konstrukcjami wsporczymi,
 • montaż kamer rejestracji obrazu skrzyżowań, tzw. „fish eye”,
 • kup sprzętu komputerowego i serwerów,
 • przebudowa i wyposażenie sali operacyjnej i konferencyjnej w budynku mieszczącym centrum zarządzania ruchem,
 • zakup i instalacja oprogramowania centralnego, priorytetów dla transportu publicznego, tolerancji na błędy i rejestracji obrazu,
 • wdrożenie Internetowego Systemu Informacji dla podróżujących.

 

Nowe autobusy w Białymstoku - etap III

 

Nowe autobusy w Białymstoku - etap III

 

Nowe autobusy w Białymstoku - etap III

 

Cel i rezultaty

Celem głównym projektu było zwiększenie mobilności mieszkańców białostockiego obszaru metropolitalnego oraz poprawa funkcjonalności i efektywności ekonomicznej transportu miejskiego.

Stworzenie zintegrowanego miejskiego systemu transportu zbiorowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą zapewniają lepszą obsługę przewozu mieszkańców miasta i obszarów przyległych. 

Umożliwia to udrożnianie połączeń centrum miasta z innymi jego częściami oraz sąsiednimi gminami należącymi do aglomeracji. Inwestycja przyczynia się do zwiększania wydajności i płynności ruchu autobusów komunikacji miejskiej, podwyższanie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania autobusami oraz poprawy warunków drogowych (modernizacja ulic), co odczuwaja także pozostali uczestnicy ruchu drogowego. 

Realizacja projektu pozwola na zwiększanie dostępności do miejsc pracy, usług i urzędów zlokalizowanych w centrum miasta dla mieszkańców z dzielnic usytuowanych poza centrum oraz gmin należących do aglomeracji. W szerszym aspekcie celem projektu jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej miasta dla podróżujących, przedsiębiorców i turystów, co pomoże w kreowaniu wizerunku Białegostoku jako miasta otwartego i przyjaznego.

Efektem realizacji projektu będzie jest ograniczanie kolizyjności przejazdów na odcinkach ulic, skrzyżowaniach oraz kolizyjności przejść dla pieszych z ulicami, wydzielenie ruchu rowerowego. Przyczynia się to do zwiększania płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa na drogach w obszarze projektu.

Niewątpliwą korzyścią realizacji projektu jest skrócenie czasu przejazdu pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej.

Rozładowanie lokalnego natężenia ruchu powoduje zmniejszenie emisji spalin i hałasu. 

Dzięki projektowi zwiększa się atrakcyjność i dostępności usług przewozowych komunikacji miejskiej poprzez wprowadzenie biletu elektronicznego, wzrost jakości usług komunikacji oraz wprowadzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Kto skorzysta dzięki projektowi

Mieszkańcy Białegostoku i gmin ościennych oraz wszystkie osoby przyjeżdżające do miasta i korzystające z komunikacji miejskiej.

 ***

Etap III był kontynuacją realizowanej w latach 2005-2007 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego inwestycji pn. „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku” – Etap I oraz zrealizowanego w 2011r., w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Etapu II.

Całkowity koszt realizacji III etapu inwestycji to ponad 195 mln zł, z czego ponad 138 mln zł to dofinansowanie z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

 

Źródło zdjęć: www.komunikacja.bialystok.pl

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska