Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca

Targi Kielce Spółka z o.o.

lokalizacja

Kielce

działanie

III.2. Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

wartość projektu

184 241 408,40 zł (w tym wartość dofinansowania z UE 62 306 909,53 zł)

www przejdź na stronę projektu


Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego

Realizacja projektu przyczynia się do utrwalenia pozycji Targów Kielce jako wicelidera w rankingu ośrodków wystawienniczych w Polsce oraz wypromowania Kielc jako uznanego i liczącego się w Europie miasta turystyki biznesowej. W ramach projektu powstało m.in. Centrum Kongresowe z wieżą widokową i salą bankietową.

 

Plac budowy Targów Kielce Rozbudowa Targów Kielce

Rozbudowa Targów Kielce Targi Kielce nocą

 

Opis projektu

Przedmiotem projektu była modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego. Przedsięwzięcie stanowi największą inwestycję w Działaniu III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Projekt objął:

 • budowę hali „G”, stanowiącej centralny obiekt Targów Kielce;
 • budowę Centrum Kongresowego z rozbudową istniejącego budynku administracyjnego: budowla o konstrukcji żelbetowej, w części stalowej, podpiwniczona z funkcją garażu i magazynów na kondygnacji podziemnej. Wysokość zróżnicowana – 4 kondygnacje oraz wieża widokowa z salą bankietową. Całość ściśle powiązana funkcjonalnie i estetycznie z istniejącym budynkiem biurowym. Budynek  w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z dysfunkcją ruchu oraz z dysfunkcją słuchu i wzroku;
 • budowę hali „M” o konstrukcji żelbetowej, w której powierzchnie użytkowe zlokalizowane zostały na sześciu poziomach. W budynku zlokalizowany jest garaż otwarty z 364 miejscami postojowymi, a na poziomie 0 pomieszczenia przeznaczone na usługi gastronomiczne, punkt pocztowy, biura spedytorów, pomieszczenia techniczne, węzły sanitarne i in;
 • budowę bramy wejściowej do Targów Kielce z systemem kas, stanowisk obsługi wystawców i zwiedzających, systemem bramek i kołowrotków  zintegrowanych z elektronicznym systemem ewidencji, rejestracji i obsługi wystawców i zwiedzających;
 • zagospodarowanie terenu (m.in. budowa dróg, placów i parkingów wewnętrznych,  budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami).

Wszystkie inwestycje zaprojektowano w sposób zapewniający pełny dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z dysfunkcją ruchu oraz dysfunkcją słuchu i wzroku. Uwzględniono też budowę systemu monitoringu. 

Wieża widokowa Centrum Konferencyjnego Targów Kielce      Targi Kielce - Sala Alfa&Omega

Targi Kielce - hall główny nowego obiektu

  

Cel i rezultaty

Realizacja projektu daje możliwość organizacji kilku powiązanych ze sobą tematycznie imprez targowych jednocześnie. Wpływa na wzrost atrakcyjności terenu Targów Kielce w oczach wystawców i zwiedzających dzięki zagospodarowaniu kolejnych jego części i stworzeniu zwartego przestrzennie i funkcjonalnie kompleksu.


Powstałe w ramach projektu Centrum Kongresowe Targi Kielce to obiekt:

 • mogący pomieścić ponad 1000 osób;
 • corocznie odwiedzany przez ok. 220 tys. zwiedzających (goście z 56 krajów, ponad 6400 wystawców);
 • w którym odbywają się wydarzenia -  ok. 70 imprez targowych i 600 konferencji rocznie - istotne nie tylko dla regionu, ale również o dużym znaczeniu krajowymi międzynarodowym.

Odwiedzający mają do dyspozycji 19 sal wielofunkcyjnych wyposażonych w wielkoformatowe ekrany projekcyjne i mobilne ściany. W ramach rozbudowy powstało nowe Centrum Kongresowe, dwie nowoczesne hale oraz wschodni terminal wejściowy wyposażony w elektroniczny system rejestracji wystawców i zwiedzających. Wybudowano także parking wielopoziomowy z funkcją magazynową.


Kto korzysta dzięki projektowi

Prężne funkcjonowanie firmy Targi Kielce i konsekwentne przekształcenie jej w centrum kongresowo- wystawiennicze o znaczeniu europejskim, pozytywnie wpływa na pobudzenie sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz rozwój i promocję przedsiębiorczości w mieście Kielce oraz w regionie świętokrzyskim.

Dodatkowo projekt wpływa na:

 • Rozwój edukacji i innowacji w Kielcach oraz regionie świętokrzyskim,
 • Promocję i wizerunek miasta Kielce i regionu świętokrzyskiego,
 • Rozwój gospodarczy miasta Kielce i regionu świętokrzyskiego.

Nowoczesny i prężnie działający ośrodek wystawienniczo-konferencyjny przyczynia się do: rozwoju bazy hotelowej i gastronomicznej, modernizacji infrastruktury komunikacyjnej,  tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu inwestycji w mieście i regionie, zasilenie budżetu regionu, rozwój regionu.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska