Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

lokalizacja

Projekt ponadregionalny

działanie

I.4. Promocja i współpraca

wartość projektu

3 990 080,00 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 3 052 411,20 zł)

www Przejdź na stronę projektu 

 


Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”

 

Opis projektu

Przedmiotem projektu było utworzenie innowacyjnego klastra uzdrowiskowo-turystycznego Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” (ZiT), działającego w Polsce Wschodniej oraz prowadzącego działalność transgraniczną.

Klaster ZiT w pierwszym okresie działał w woj. podkarpackim (gminy Iwonicz Zdrój, Rymanów i Horyniec Zdrój) i świętokrzyskim (gminy Busko Zdrój i Solec Zdrój). W końcu 2010 roku skład uczestników klastra powiększył się o przedsiębiorców i samorządy z kolejnych gmin uzdrowiskowych.

Do końca I kwartału 2011 roku, tj. po uruchomieniu informatycznej platformy komunikacyjnej, klaster objął także przedsiębiorców i samorządy z pozostałych województw Polski Wschodniej: woj. podlaskie – gminy Augustów, Supraśl i Mielnik; woj. warmińsko-mazurskie – gmina Gołdap. Do końca I kwartału 2011 roku została nawiązana również współpracę transgraniczną z przedsiębiorcami i samorządami z Bardejovskich Kupeli (Słowacja), Truskawca (Ukraina) i Druskiennik (Litwa). W klastrze uczestniczyli już od IV kwartału 2010 roku - nie tylko przedsiębiorcy świadczący usługi uzdrowiskowe, lecz także szeroko rozumiane usługi turystyczne, w zakresie różnorodnych kategorii turystyki (ekoturystyka, turystyka aktywna, turystyka kulturowa), w tym noclegowe i gastronomiczne, a także organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju turystyki i rozwoju regionalnego.

Cel i planowane rezultaty

Celem projektu jest rozwój powiązania kooperacyjnego (klastrowego) pomiędzy jego uczestnikami działającymi w branży turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej a także włączenie innych zainteresowanych współpracą podmiotów.

Zakres projektu oraz planowane zadania

  • Rozwój współpracy,
  • Doskonalenie komunikacji organizacyjnej,
  • Podnoszenie kwalifikacji,
  • Podwyższanie innowacyjności,
  • Internacjonalizacja działalności,
  • Promocja działalności.


Kto skorzysta dzięki projektowi

Wszystkie proponowane w ramach projektu działania miały na celu stworzenie sprzyjających warunków inwestycyjnych powstawania innowacji i ich dyfuzji, efektywnego transferu nowych, innowacyjnych technologii, a także współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, jednostkami naukowymi, a przedsiębiorstwami

Źródło informacji: strona internetowa projektu Odsyłacz

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska