Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca

Instytut Nowych Syntez Chemicznych

lokalizacja

Puławy

działanie

I.3. Wspieranie innowacji

wartość projektu

25 374 660,37 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 15 804 903,23 zł)

www

przejdź na stronę projektu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 


04-03-2014

Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów

Dzięki realizacji projektu w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach powstało Centrum Nawozów Sztucznych, służące prowadzeniu badań nad nawozami mineralnymi. Inwestycja umożliwia także rozwijanie współpracy z innymi jednostkami naukowymi zarówno w kraju, jak i za granicą.

Centtrum Badawcze Nawozów

Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem projektu była budowa Centrum Badawczego Nawozów i wyposażenie go w nowoczesną aparaturę badawczą. Dzięki inwestycji powstał wielofunkcyjny budynek przeznaczony do badań naukowych nad nowymi technologiami wytwarzania nawozów mineralnych.

Nowy obiekt składa się z dwóch części: laboratoryjnej i technologicznej. Pierwsza z nich obejmuje następujące pracownie:

  • badania procesów granulacji nawozów,
  • nawozów płynnych,
  • analiz ruchowych
  • laboratorium oceny własności fizykochemicznych.

W części technologicznej zlokalizowane są nowoczesne półtechniczne instalacje badawcze do symulowania procesów otrzymywania nawozów stałych metodą granulacji mechanicznej oraz nawozów płynnych klarownych i zawiesinowych.

Instytut granulacji mechanicznej

Cele i rezultaty

  • prowadzenie badań nad procesami wytwarzania nawozów;
  • prowadzenie badań nad wykorzystaniem gospodarczym odpadów z innych gałęzi przemysłu;
  • prowadzenie badań procesów granulacji nawozów z wykorzystaniem różnych technikch;
  • powadzenie badań właściwości fizykochemicznych produktów pośrednich i nawozów w warunkach zbliżonych do przemysłowych.

Laboratorium nawozów płynnych

 

Kto skorzysta

Z efektów realizacji projektu w postaci funkcjonowania nowoczesnego, wyposażonego w najnowszą aparaturę Centrum Badawczego Nawozów mogą korzystać różne podmioty, uczelnie wyższe i instytuty naukowe, zakłady przemysłowe, przede wszystkim z sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa.

Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez opracowanie nowych lub ulepszenie funkcjonujących technologii wytwarzania nawozów mineralnych, w tym wykorzystujących odpady z innych gałęzi przemysłu. Dzięki inwestycji wzrasta jakość badań oceniających użyteczność nawozów dla rolnictwa oraz właściwe funkcjonowanie systemu nawożenia upraw rolniczych.

Projekt ma pozytywny wpływ na stworzenie kompletnej oferty dla przemysłu i rolnictwa w zakresie badań procesów wytwarzania, opracowanie nowych technologii ich wytwarzania, funkcjonowania zrównoważonego systemu nawożenia upraw rolniczych.

Budowa Centrum to trzecia inwestycja Instytutu zrealizowana dzięki PORPW. Środki programu umożliwiły również uruchomienie Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 oraz wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą

 

Źródło zdjęć: Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska