Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

lokalizacja

Suwałki

działanie

I.3. Wspieranie innowacji

wartość projektu

 66 044 360,44 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 41 000 260,85 zł)

www www.park.suwalki.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

 

Aktualności w programie:

 


23-09-2014

Budowa i uruchamianie nowych obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach

W wyniku realizacji projektu wybudowane zostały nowe obiekty Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach: Inkubator technologiczny, zespół czterech laboratoriów naukowo-badawczych, Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji oraz hala procesów logistyczno-technologicznych.

 

Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach

Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach

Opis projektu

W ramach realizacji projektu powstał,  wyposażony w niezbędną infrastrukturę i instalacje, budynek składający się z czterech segmentów, w których zlokalizowane zostały:

  • Segment A: Inkubator technologiczny,
  • Segment B: Laboratoria naukowo-badawcze,
  • Segment C: Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji,
  • Segment D: Hala procesów technologicznych.

Segment A –  przeszklony budynek w kształcie prostopadłościanu o  czterech kondygnacjach nadziemnych. Znajduje sie tu inkubator technologiczny (zawierający pomieszczenia biurowe na wynajem). Parter pełni funkcje ekspozycyjne, pomocnicze (m.in. recepcja, archiwum, pomieszczenia ochrony). Pozostałe piętra budynku tj. od I do IV pełnią funkcję biurową. Część IV piętra została przeznaczona na biura administracji PNTPW.

Segment B
– składa się z dwóch pięter. Komunikacja z segmentem A odbywa się za pomocą łącznika znajdującego się na I piętrze.

W segmencie tym zlokalizowany został zespół laboratoriów naukowych. Ze względu na charakter przeprowadzanych eksperymentów w PNTPW powstały cztery laboratoria:

  1. Laboratorium – Centrum Energii Odnawialnej,
  2. Laboratorium – Platforma multimedialna,
  3. Laboratorium – badania produktu chemicznego,
  4. Laboratorium – kreatywności akademickiej.

Segment C – jednoprzestrzenna hala, podzielona na 3 pomieszczenia. W dwóch zlokalizowane zostały magazyny, trzecie pomieszczenie zostało przeznaczone na halę procesów logistycznych. W niższej części znajdują się zaplecza socjalne, sanitariaty i biura.

Hala procesów technologiczno-logistycznych zajmująca pow. 482,73 m², służy użytkownikom inkubatora technologicznego i podmiotom współpracującym z PNTPW. W hali tej możliwe jest prowadzenie działań produkcyjnych. Istotną funkcją jest możliwość czasowego, nieseryjnego wytwarzania produktów i prototypów. Wytworzone produkty mogą być składowane w przyległych magazynach. W hala i magazyny zostały przeznaczone do wytwarzania i składowania m.in. elementów ze stopów metali, żywic epoksydowych i tworzyw sztucznych.

Segment D – składa się z dwóch kondygnacji, na których znajdują się 2 sale konferencyjne wraz z zespołem szatniowym, sanitariatami oraz zapleczem gastronomicznym. W przyziemiu znajduje się sala konferencyjna o powierzchni 168,9 m², mogąca pomieścić 100 osób. Na I piętrze jest sala konferencyjna o powierzchni 396,53 m², mieszcząca 300 osób. Znajdują się tu również mniejsze sale konferencyjne: 2 sale lobby na 12 i 6 osób, oraz pomieszczenie techniczne i magazyn.

Cel i planowane rezultaty

Celem bezpośrednim inwestycji jest poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej – rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych w Suwałkach.

Wskaźnikami realizacji projektu będą przede wszystkim nowo powstające przedsiębiorstwa, mające swoje siedziby w inkubatorze oraz korzystające z infrastruktury Parku.

Kto korzysta dzięki projektowi

Przedsiębiorcy, prowadzący na terenie PNTPW działalność, a także firmy, zaangażowane w proces realizacji projektu oraz w dodatkowych przedsięwzięciach gospodarczych stanowiących uzupełnienie dla inwestycji w PNTPW (otoczenie biznesu, firmy pomocnicze itp.);

Mieszkańcy regionu – bezrobotni oraz studenci, którzy będą mieli szansę podjąć pracę na każdym etapie realizacji inwestycji, a także w nowo powstałych firmach i przedsiębiorstwach działających na terenie Parku.

Instytucje badawczo-naukowe i szkoły wyższe, które poprzez współpracę z przedsiębiorcami i zaangażowanie się w proces powstania PNTPW uzyskają możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na swoją działalność (zarówno od przedsiębiorstw, jak i z funduszy strukturalnych UE, poprzez m.in. wspólne występowanie w ramach dużych projektów, sprzedaż wyników swoich badań, zlecania na usługi i ekspertyzy).

 

Źródło zdjęć: Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska