Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca

Gmina Zamość

lokalizacja

Gmina: Ełk, Hrubieszów, Sanok, Suwałki, Zamość

działanie

I.4. Promocja i współpraca

wartość projektu

1 043 997,28 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 884 276,14 zł)


Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej

Projekt to zintegrowanie 5 gmin Polski Wschodniej – Ełku, Hrubieszowa, Sanoku, Suwałk i Zamościa w celu wypracowania wspólnej strategii rozwoju oraz promocji gmin wiejskich Polski Wschodniej w obszarach: gospodarczym, turystycznym oraz kulturowym.

Opis projektu:

Projekt zakłada nawiązanie trwałej, międzywojewódzkiej współpracy pomiędzy gminami partnerskimi położonymi w czterech województwach Polski Wschodniej. Partnerów projektu łączą podobne problemy związane z realizacją samorządowych zadań w gminach wiejskich otaczających pierścieniem duże miasta i posiadających w nich swoje centrum administracyjne.

Cel i planowane rezultaty:

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia współpracy pomiędzy regionami wschodnimi. Stworzy możliwość wymiany doświadczeń i podjęcia wspólnych działań. Przyczyni się do pełniejszego wykorzystania istniejących zasobów, miejscowych uwarunkowań i potencjału w procesie rozwoju Polski Wschodniej. Wpłynie również na utworzenie ponadregionalnych powiązań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Źródło informacji: Gmina Zamość Strona otwiera się w nowym oknie

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska