Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

lokalizacja

Olsztyn

działanie

I.4. Promocja i współpraca

wartość projektu

3 168 160,00 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 2 423 642,40 zł)

www

przejdź na stronę projektu Odsyłacz


Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej

Stała platforma współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży stolarki otworowej i branż pokrewnych czyli producentów, m.in. okien, drzwi, rolet, bram, i branż pokrewnych w Polsce Wschodniej - przyczyni się do rozwoju klastra. Dodatkowo opracowuje działania strategii marketingowej o zasięgu krajowym w celu promocji marki „Mazurskie Okna”.

Cel projektu

Projekt ma na celu zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw wchodzących w skład klastra oraz oferowanych przez nich produktów. Jednocześnie realizacja projektu przyczyni się do integracji środowiska producentów stolarki otworowej w województwach Polski Wschodniej. Poprawi to wizerunek tych firm w oczach odbiorców krajowych i zagranicznych poprzez podniesienie jakości produktów oferowanych przez klaster.

Zakres projektu

W zakresie klastra stolarki otworowej będą wykonywane badania przenikalności cieplnej rolet, oraz badań dotyczących certyfikacji przeciw pożarowej i bezpieczeństwa CE okien i drzwi. Pracownicy będą świadczyć bezpłatne usługi na rzecz przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrze tj.: doradztwo prawne, inwestycyjne w zakresie pozyskiwania funduszy z UE, doradztwo dotyczące zamówień publicznych, bezpłatna pomoc w nawiązaniu współpracy z przedsiębiorstwami zagranicznymi, oraz koordynacja wspólnych zakupów prowadzonych przez przedsiębiorstwa wchodzące w skład klastra.

Strona internetowa klastra zawiera oferty handlowe firm - www.mazurskieokna.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Źródło informacji: Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i PrzedsiębiorczościStrona otwiera się w nowym oknie

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska