Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

projektodawca

Gmina Miasto Elbląg

lokalizacja

Elbląg

działanie

I.3. Wspieranie innowacji

wartość projektu

11 779 778,92 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 10 002 975,48 zł)


14-12-2012

Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt - dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw

Przedmiot projektu to wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w Elblągu w specjalistyczny sprzęt. Projekt jest ofertą inwestycyjną, przeznaczoną dla rozwoju przemysłu, działalności i usług związanych z nowoczesnymi technologiami, oraz innymi działalnościami w powiązaniu z rozwiniętą współpracą z wyższymi uczelniami i instytutami naukowo-badawczymi.

W wyniku realizacji projektu powstały:

 • Trzy laboratoria
 • Została zakupiona w ilości prawie 200 szt. aparatura naukowo-badawcza.

Wyposażenie Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny stworzył warunki do przekształcania innowacyjnych pomysłów w opłacalne produkty i usługi. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą miasta Elbląga oraz obszarów graniczących z miastem. Dzięki realizacji projektu miasto pozyska nowych inwestorów.

Korzyści z realizacji projektu:

 • lokalne ożywienie gospodarcze,
 • zwiększenie wpływów podatkowych,
 • aktywizacja lokalnej społeczności oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
 • stymulacja rozwoju regionalnego i lokalnego oraz poprawa  atrakcyjności inwestycyjnej,
 • wzrost potencjału społeczno-gospodarczego Gminy,
 • integracja lokalnego środowiska naukowego,
 • wzrost konkurencyjności regionu dzięki wsparciu udzielonemu podmiotom wdrażającym innowacyjne
 • rozwiązania w dziedzinie przemysłu nowoczesnych technologii,
 • poprawa wizerunku marketingowego przedsiębiorców działających w EPT,
 • realizacja wspólnych przedsięwzięć i konsolidacja MSP,
 • możliwość korzystania z usług pomocniczych (doradztwo biznesowe, obsługa prawna, transfer technologii itd.),
 • możliwość wsparcia przedsiębiorców rozpoczynających działalność, wymiana doświadczeń pomiędzy firmami.

Źródło informacji: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Strona otwiera się w nowym oknie 

 





Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska