Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Ocena Twojego projektu

Umowa o dofinansowanie

Stosowanie PZP 

Kwalifikowalność wydatków

Monitorowanie

Zasady promocji

Sprawozdawczość

Kontrola

Równość szans w projektach

Komplementarność projektów


16-05-2013

Stosowanie PZP

 

  • Ogólne zasady dotyczące zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wymierzania korekt finansowych za ich naruszenie
  • Lista sprawdzająca poprawność zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie najczęściej pojawiających się nieprawidłowości
  • Zestawienie naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych, popełnionych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, stwierdzonych podczas kontroli zrealizowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędy Kontroli Skarbowej, Instytucję Zarządzającą PO RPW i Instytucję Pośredniczącą PO RPW


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska