Menu

Bieżący katalog: Poradnik beneficjenta

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


18-02-2013

Poradnik beneficjenta

Ta część przeznaczona jest dla beneficjentów, którzy są aktualnie w trakcie realizacji projektu. Można zapoznać się tu z cyklem życia projektu: od podpisania umowy aż do zakończenia z wyszczególnieniem i definicją poszczególnych kolejnych etapów realizacji projektu.

Można tu zapoznać się z informacjami na temat:

Na tym etapie są cztery kwestie, o których musisz pamiętać:

 • Jeśli podpisałeś już Umowę o dofinansowanie, nic już nie stoi na przeszkodzie, abyś rozpoczął realizację swojego projektu. Pamiętaj jednak o terminach i procedurach, które wynikają z podpisanej przez Ciebie Umowy o dofinansowanie.
 • Bardzo ważne jest, abyś zbierał wszelkie dokumenty związane z Twoją inwestycją.
 • Dopuszczalne zmiany wymagają najczęściej zgody instytucji, z którymi podpisałeś Umowę o dofinansowanie, czasem też jej aneksowania. Jednakże szczegółowych informacji na ten temat szukaj w Umowie o dofinansowanie, której wzór znajdziesz na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”.
 • Pamiętaj, że promocja i informacja o projekcie jest bardzo ważnym punktem Twojego projektu.

 

Jeśli masz zamiar realizować projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich i chcesz zadać pytanie konsultantom prosimy o uprzednie przygotowanie kilku podstawowych informacji, które pomogą nam w sprawnym udzieleniu odpowiedzi:

 • Kim jest podmiot starający się o dofinansowanie:
  • Osoba, która chce założyć własna działalność gospodarczą
  • Firma (branża, liczba pracowników, roczny obrót)
  • Organizacje pozarządowe
  • Administracja publiczna
  • Instytucja kultury
  • Rolnik
  • Instytucja naukowo-badawcza
  • Osoba fizyczna
  • Szkoła Wyższa
  • Jednostka szkolnictwa powszechnego
  • Inne
 • W jakim województwie realizowany będzie projekt, a także podanie informacji czy jest to obszar wiejski czy miejski.
 • Krótki opis projektu - na czym polega i czemu ma służyć.
 • Szacunkowa wartość projektu

Dane teleadresowe punktów informacyjnych w Polsce Odsyłacz

 

***

Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.