Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

18-02-2013

Poradnik beneficjenta

Ta część przeznaczona jest dla beneficjentów, którzy są aktualnie w trakcie realizacji projektu. Można zapoznać się tu z cyklem życia projektu: od podpisania umowy aż do zakończenia z wyszczególnieniem i definicją poszczególnych kolejnych etapów realizacji projektu.

Można tu zapoznać się z informacjami na temat:

Na tym etapie są cztery kwestie, o których musisz pamiętać:

 • Jeśli podpisałeś już Umowę o dofinansowanie, nic już nie stoi na przeszkodzie, abyś rozpoczął realizację swojego projektu. Pamiętaj jednak o terminach i procedurach, które wynikają z podpisanej przez Ciebie Umowy o dofinansowanie.
 • Bardzo ważne jest, abyś zbierał wszelkie dokumenty związane z Twoją inwestycją.
 • Dopuszczalne zmiany wymagają najczęściej zgody instytucji, z którymi podpisałeś Umowę o dofinansowanie, czasem też jej aneksowania. Jednakże szczegółowych informacji na ten temat szukaj w Umowie o dofinansowanie, której wzór znajdziesz na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”.
 • Pamiętaj, że promocja i informacja o projekcie jest bardzo ważnym punktem Twojego projektu.

 

Jeśli masz zamiar realizować projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich i chcesz zadać pytanie konsultantom prosimy o uprzednie przygotowanie kilku podstawowych informacji, które pomogą nam w sprawnym udzieleniu odpowiedzi:

 • Kim jest podmiot starający się o dofinansowanie:
  • Osoba, która chce założyć własna działalność gospodarczą
  • Firma (branża, liczba pracowników, roczny obrót)
  • Organizacje pozarządowe
  • Administracja publiczna
  • Instytucja kultury
  • Rolnik
  • Instytucja naukowo-badawcza
  • Osoba fizyczna
  • Szkoła Wyższa
  • Jednostka szkolnictwa powszechnego
  • Inne
 • W jakim województwie realizowany będzie projekt, a także podanie informacji czy jest to obszar wiejski czy miejski.
 • Krótki opis projektu - na czym polega i czemu ma służyć.
 • Szacunkowa wartość projektu

Dane teleadresowe punktów informacyjnych w Polsce Odsyłacz

 

***

Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska