Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Organizacja Funduszy Europejskich / Instytucje w programie 

Zapoznaj się z systemem wdrażania funduszy, instytucjami oraz ich kompetencjami. Poznaj ekspertów oceniających projekty w programach na lata 2007-2013. 

Jeśli masz szczegółowe pytania dotyczące konkretnego działania w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej, skontaktuj się z właściwą instytucją:

Instytucja Pośrednicząca: 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

e-mail: porpw@parp.gov.pl

Instytucja Zarządzająca: 

Ministerstwo Rozwoju
Departament Programów Ponadregionalnych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

e-mail: porpw@mr.gov.pl

Instytucja Certyfikująca: 

Ministerstwo Rozwoju
Departament Certyfikacji i Desygnacji
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Instytucja Audytowa: 

Ministerstwo Finansów
Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

 

 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska